6.
Udenrigspolitik

6.1.
Betænkning over medlemsforslag om nordiskt samarbete kring Västsahara, A1911/PRE, Reservation

6.2.
Betænkning over medlemsforslag om ett studentutbytesprogram för vitryska studenter, A 1878/presidiet

6.3.
Afstemning