10.2.
Midtvejsevalueringen af Nordisk Ministerråds vision, Dokument 7/2022