Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Islands president gästtalare på Nordiska rådets temasession

09.03.23 | Nyhed
Porträtt av Islands president Guðni Th. Jóhannesson.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson.

Photographer
Spessi
Islands president Guðni Th. Jóhannesson deltar i Nordiska rådets temasession i Reykjavik den 15 mars. Han kommer att hålla ett tal för de nordiska parlamentarikerna för att inleda plenumdebatten om en ny handlingsplan för det Nordiska samarbetet för 2025-2030.

Presidenten kommer att tala om vad som för folk samman i Norden, vad som skiljer oss år och vad som kan förklara de nordiska samhällenas framgång i dagens värld. Under Nordiska rådets temasession ligger fokus under dag två på en öppen debatt om hur Nordiska ministerrådets handlingsplan för åren 2025-2030 skall se ut. Det officiella nordiska samarbetet arbetar fortsatt med sin vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Temasessionen är ett av de två årliga möten då alla de nordiska parlamentarikerna i Nordiska rådet samlas för att ta beslut i plenum. Den årliga huvudsessionen sker i månadsskiftet oktober-november och ordnas i år i Oslo eftersom Norge innehar presidentskapet för Nordiska rådet 2023.


Vi måste värna om positiv patriotism och respekt för goda, traditionella värderingar men samtidigt måste vi omfamna nya strömningar och fördöma chauvinism, främlingsfientlighet och andra exempel på intolerans och trångsynthet.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson