Dag O. Hessen, professor i biologi, Oslo Universitet og leder af Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene (CBA) - Norge

Dag O. Hessen
Fotograf
Therese Sophie Aasen
Når god forskning og god formidling går hånd i hånd.

Dag O. Hessen er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Hessen er en forsker med et naturtalent for formidling. Hans milde og ikke-fordømmende fremtoning gør ham vellidt blandt både børn og voksne og til et kendt ansigt på national tv. Han finder sit engagement i krydsfeltet mellem biologi, miljø og filosofi og en fællesnævner for alt hans arbejde er den videnskabsbaseret argumentation for bevaringen af mangfoldigheden i naturen sammenholdt med et fokus på naturens bidrag til folkesundheden og livsglæde generelt.

I sit daglige arbejde på CBA forsker Hessen i sammenkoblinger mellem klima og økosystemprocesser. Hans forskning er bredt anerkendt, internationalt publiceret og han har vundet et hav af priser. Et hovedaspekt i Hessens forskning er at vise, hvordan forskellige funktioner i økosystemer er afgørende for CO2-binding og dermed klimaudvikling. Et ifølge Hessen meget centralt, men ofte overset aspekt i debatten om naturbevaring og beskyttelse af vores økosystemer.

Kort fortalt yder Dag O. Hessen en speciel indsats for natur og mangfoldighed gennem både forskning, formidling og i sit forfatterskab.

Mennesket er også natur, og meget af vores forhold til (anden) natur skal forstås på dette grundlag

Dag O. Hessen