Dag O. Hessen, professor i biologi, Oslo universitet och ledare för Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene (CBA) – Norge

Dag O. Hessen
Photographer
Therese Sophie Aasen
När god forskning och god kommunikation går hand i hand.

Dag O. Hessen har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020

Hessen är en forskare med naturbegåvning för kommunikation. Hans milda och icke-fördömande framtoning gör honom omtyckt bland såväl barn som vuxna och till ett känt ansikte på nationell tv. Hans engagemang ligger i korsningen mellan biologi, miljö och filosofi och en gemensam nämnare för allt hans arbete är den vetenskapsbaserade argumentationen för bevarandet av mångfalden i naturen tillsammans med ett fokus på naturens bidrag till folkhälsan och livsglädje överlag.

I sitt dagliga arbete på CBA forskar Hessen i sammankopplingarna mellan klimat och ekosystemprocesser. Hans forskning är brett erkänd, internationellt publicerad och han har vunnit flera olika priser. En huvudaspekt i Hessens forskning är att visa hur olika funktioner i ekosystem är avgörande för CO2-bindning och därmed klimatutveckling. Enligt Hessen är det en mycket central, men ofta förbisedd aspekt i debatten om naturvård och skydd av våra ekosystem.

Kort sagt gör Dag O. Hessen en speciell insats för natur och mångfald såväl genom forskning och kommunikation som i sitt författarskap.

Människan är också natur, och mycket av vårt förhållande till (annan) natur ska förstås på den grunden

Dag O. Hessen