Naturressursrådet i Attu ved Grønlands vestkyst

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Fotograf
Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Lokale fiskere dokumenterer havmiljøet og foreslår forvaltningstiltak.

Fiskerne i Attu-området gjør observasjoner av naturen og foreslår tiltak samt bidrar til forskningsarbeid (borgerforskning, lokal og tradisjonell kunnskap). Naturresursrådet er et viktig eksempel på hvordan man tar ansvar for naturen og naturressursene. Fiskernes observasjoner fremmer kunnskap om havmiljø, bedre forvaltning og lokalt eierskap innenfor miljøvern. Naturresursrådet skaper sosialt fellesskap og øker vekselvirkningen mellom innbyggere og vitenskap. Initiativet er skalerbart til andre nordiske land (finnes allerede i Finland) samt globalt. Også i et kommunikasjonsperspektiv er Naturresursrådet et interessant initiativ.