Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Fotograf
Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Lokala fiskare dokumenterar havsmiljön och föreslår förvaltningsåtgärder.

Fiskarna i Attuområdet gör observationer om naturen och föreslår åtgärder samt bidrar till forskningsarbete (medborgarforskning, lokal och traditionell kunskap). Naturresursrådet är ett viktigt exempel på hur man tar ansvar för naturen och naturresurserna. Fiskarnas observationer främjar kunskap om havsmiljö, bättre förvaltning och lokalt ägarskap inom miljövård. Naturresursrådet skapar social gemenskap och ökar växelverkan mellan medborgare och vetenskap. Initiativet är skalbart till andra nordiska länder (finns redan i Finland) samt globalt. Också ur kommunikationsperspektiv är Naturresursrådet ett intressant initiativ.