Nordisk Råds årsberetning 2022

Information

Publish date
Abstract
Nordiska rådets årsberättelse beskriver verksamheten under ett turbulent år i Norden och Europa. Den politiska diskussionen har präglats av Rysslands invasion av Ukraina och det nya säkerhetsläget i Norden. Samtidig har Nordiska rådet också haft anledning att fira rådets 70-årsjubiléum till minne av undertecknandet av Helsingforsavtalet 1952. I årsberättelsen beskrivs också närmare utskottens och kommittéernas arbete samt Nordiska rådets internationella verksamhet.
Publication number
2023:719