Färsaarten vanhuuseläke

Færøsk alderspension
Tämä artikkeli käsittelee Färsaarten vanhuuseläkettä (kansaneläkettä).

Färsaarilla on monia erityyppisiä eläkkeitä. Seuraavassa kerrotaan vanhuuseläkkeestä eli kansaneläkkeestä. Muista eläkkeistä kerrotaan Färsaarten eläkejärjestelmää käsittelevässä artikkelissa.

Oletko oikeutettu färsaarelaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Kerrytät oikeuttasi färsaarelaiseen kansaneläkkeeseen, kun asut tai työskentelet Färsaarilla. Jos asut Färsaarilla ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, kerrytät eläkeoikeuksia yleensä työskentelymaassasi. Tästä pääsäännöstä on sovittu poikkeuksia, joita koskevat omat erityissäännöt. Ota yhteyttä eläkeasioista vastaavan färsaarelaisviranomaisen Almannaverkiðiin, jos olet epävarma siitä, missä maassa sinulle kertyy eläkeoikeuksia.
Olet oikeutettu färsaarelaiseen vanhuuseläkkeeseen yleensä silloin, jos olet asunut vähintään kolme vuotta vakinaisesti Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa 15:nnen ja 67:nnen ikävuotesi välillä. Jos olet työskennellyt Färsaarilla vähintään vuoden, saatat olla oikeutettu färsaarelaiseen eläkkeeseen, vaikka olisit asunut vakinaisesti Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa alle kolme vuotta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Almannaverkiðiin ja kysy tarkempia ohjeita.
 

Miten kerrytät oikeutta färsaarelaiseen eläkkeeseen?

Sinulle kertyy eläkeoikeuksia sen perusteella, miten kauan olet asunut Färsaarilla 15:nnen ikävuotesi ja kansaeläkeiän välillä tai 15:nnen ikävuotesi ja sen ajankohdan välillä, jolloin sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke.
Olet oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen, jos olet asunut Färsaarilla 40 vuoden ajan eläkkeen kertymäkaudella. Jos olet asunut Färsaarilla alle tämän ajan, voit olla oikeutettu alennettuun kansaneläkkeeseen. Alennettu kansaneläke lasketaan sen perusteella, miten kauan olet asunut Färsaarilla eläkkeen kertymäkaudella.
Huomaathan, että Tanskassa ja Grönlannissa asumasi aika otetaan huomioon laskettaessa, miten monta vuotta olet asunut Färsaarilla. Tämä pätee kuitenkin ainoastaan silloin, jos asut Färsaarilla. Jos färsaarelaista eläkettä maksetaan sinulle toiseen Pohjoismaahan, alennettua kansaneläkettä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan Färsaarilla asumasi vuodet. Ota yhteyttä Almannaverkiðiin, jos olet epävarma siitä, oletko oikeutettu alennettuun kansaneläkkeeseen muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan.
Mikäli olet kuulunut Färsaarilla asuessasi osan ajasta ulkomaan sosiaaliturvaan, tätä ajanjaksoa ei oteta huomioon laskettaessa, miten kauan olet asunut Färsaarilla. Et ole oikeutettu färsaarelaiseen kansaneläkkeeseen, jos olet kerryttänyt itsellesi kansaneläkettä Färsaarilla alle yhden vuoden ajan.

Milloin färsaarelaisen vanhuuseläkkeen maksaminen alkaa?

Kansaneläkettä maksetaan eläkeiän saavuttaneille henkilöille. Eläkeikä on tätä nykyä 67 vuotta. Färsaarilla on hiljattain hyväksytty eläkeuudistus, joka tulee voimaan 1. joulukuuta 2019. Uudessa eläkejärjestelmässä on mahdollista lykätä kansaneläkkeelle siirtymistä. Mitä myöhemmin siirryt eläkkeelle, sitä enemmän saat kansaneläkettä. Eläkeuudistuksen tultua voimaan eläkeikää nostetaan asteittain muutaman vuoden ajan, ja vuodesta 2025 alkaen eläkeikää tarkistetaan joka viides vuosi keskimääräisen elinajanodotteen pohjalta.
Eläke koostuu perusmäärästä ja eläkelisästä. Perusmäärään ovat oikeutettuja kaikki eläkeiän saavuttaneet, jotka täyttävät eläkkeen saamisen yleiset edellytykset.
Eläkelisään vaikuttavat eläkkeensaajan verotettavat tulot. Jos kumpikin aviopuoliso on kansaneläkeläinen, eläkkeen määrään vaikuttavat kummankin aviopuolison yhteenlasketut tulot, jotka jaetaan tasan molempien puolisoiden kesken. Perusmäärä ei ole verotettavaa tuloa, mutta eläkelisä on. Kansaneläkeläisillä on oikeus erityiseen verovähennykseen. Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö saa apu- tai hoitolisää, hän säilyttää oikeuden kyseiseen etuuteen siirtyessään kansaneläkkeelle.
Eläkelisän ja apu- ja hoitolisän lisäksi voidaan tarveharkinnan perusteella myöntää erityinen henkilökohtainen lisä. Henkilökohtainen lisä ja apu- ja hoitolisä eivät ole veronalaista tuloa.
Ota yhteyttä Almannaverkiðiin, jos haluat lisätietoja.

S-posti: av@av.fo
Puh. +298 360 000

Miten haet vanhuuseläkettä?

Kansaneläkettä ei makseta automaattisesti. Sinun tulee siis itse hakea sitä. Voit hakea kansaneläkettä puoli vuotta ennen kansaneläkeiän saavuttamistasi.

Mikäli asut Färsaarilla, sinun tule hakea kansaneläkettä Färsaarilta.
Lisätietoja omasta färsaarelaisesta kansaneläkkeestäsi ja sen hakemisesta saat Almannaverkiðin verkkosivuilta.

Jos sinulle on kertynyt eläkettä yhdessä tai useammassa muussa Pohjoismaassa, sinun tulee yleensä hakea näitäkin eläkkeitä Färsaarilta. Osoitteesta av.fo selviää, miten haet ulkomaista eläkettä ja mitä asiakirjoja tarvitset eläkehakemuksen liitteeksi. Voit myös ottaa yhteyttä Almannaverkiðiin ja kysyä lisätietoja.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa
Mikäli asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja sinulle on kertynyt oikeus färsaarelaiseen kansaneläkkeeseen, sinun tulee yleensä hakea eläkettä asuinmaasi viranomaisten välityksellä.
Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Almannaverkiðiin.

Voitko siirtää Färsaarilta maksettavan vanhuuseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Jos olet Tanskan kansalainen tai kuulut jonkin Pohjoismaan lainsäädännön piiriin, färsaarelaista eläkettä voidaan yleensä maksaa sinulle toiseen Pohjoismaahan. Et voi siirtää tanskalaista eläkettä Färsaarille tai Grönlantiin. Sinun on sen sijaan haettava färsaarelaista tai grönlantilaista eläkettä.
Huomaathan, että jos färsaarelaista eläkettä maksetaan sinulle toiseen Pohjoismaahan, eläkettä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan Färsaarilla asumasi vuodet. Mikäli osa eläkkeestäsi määräytyy Tanskassa ja Grönlannissa asumasi ajan perusteella, olet oikeutettu alennettuun kansaneläkkeeseen näiden maiden lainsäädäntöön sisältyvien säännösten nojalla. Ota yhteyttä Almannaverkiðiin, jos olet epävarma siitä, oletko oikeutettu alennettuun kansaneläkkeeseen muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan.
Katso lisätietoja osoitteesta av.fo.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Mikäli asut yhdessä aviopuolisosi kanssa ja saatte molemmat joko työkyvyttömyyseläkettä tai kansaneläkettä, leskellesi voidaan maksaa sinulle myönnettyä eläkettä kuolemasi jälkeen korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Tätä nimitetään lesken alkueläkkeeksi.
Omaisten ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin vainajan työkyvyttömyyseläkkeen tai kansaneläkkeen suhteen.

Miten saat selville, onko sinulle kertynyt eläkettä Färsaarilla?

Ota yhteyttä Almannaverkiðiin, jos sinulla on kysyttävää färsaarelaisesta kansaneläkkeestäsi.

Mihin maahan maksat veroa, jos sinulle maksetaan färsaarelaista vanhuuseläkettä ulkomaille?

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta Pohjoismaissa saa pohjoismaisesta Nordisk eTax -verotusportaalista. Eläkkeiden verotukseen liittyviin kysymyksiin vastaa myös Färsaarten veroviranomainen TAKS.

Muut etuudet

Kansaneläkkeen lisäksi Färsaarilla maksetaan lämmityslisää. Eläkkeensaajan tulot vaikuttavat siihen, miten paljon tukea lämmityskustannuksiin voi saada. Katso lisätietoja lämmityslisästä Almannaverkiðin verkkosivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.