Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Boligblokke i Nuuk

Grönländsk ålderspension

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Grönland

Bostadsbidrag på Grönland

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.