Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Boligblokke i Nuuk

Grönländsk ålderspension

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Is ud over Grønland

Ekonomiskt bistånd på Grönland

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Grönland

Bostadsbidrag på Grönland

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.