Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Father and daughter in Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Mother with baby in Nuuk

Grönländsk föräldrapenning

Mother with baby in Nuuk

Föräldraledighet på Grönland

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.