Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Is ud over Grønland

Ekonomiskt bistånd på Grönland

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Boligblokke i Nuuk

Grönländsk ålderspension

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.