Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Father and daughter in Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Man in Nuuk

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

People in Nuuk

Ekonomiskt bistånd på Grönland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.