Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Boligblokke i Nuuk

Grönländsk ålderspension

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Grønlandsk arbejdsmarkedsydelse under sygdom

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.