Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Det svenske pensionssystem

Det svenske pensjonssystemet

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Svensk alderspension

Svensk alderspensjon

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Boligstøtte i Sverige

Bostøtte i Sverige

Svenske børnepenge

Svensk barnetrygd

Sygesikring for studerende i Sverige

Sykeforsikring for studenter i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.