Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Sundhedsvæsen i Sverige

Helsevesenet i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Det svenske pensionssystem

Det svenske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.