Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.