Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Hus og nøgler

Sosialhjelp i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige

Helsevesenet i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.