Tietoa puolueryhmistä

Jorodd Asphjell, Norge, i debatt vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Photographer
Johannes Jansson
Pohjoismaiden neuvoston valitut jäsenet voivat muodostaa puolueryhmiä. Puolueryhmässä tulee olla vähintään neljä jäsentä ja edustajia vähintään kahdesta maasta.

Puolueryhmän rekisteröintiä koskevat säännöt vahvistaa Pohjoismaiden neuvostoa johtava puheenjohtajisto.

Pohjoismaiden neuvoston puolueryhmät saavat toimintaansa puoluetukea. Tiettyä tukea voi saada myös puolueryhmään kuulumaton tai aiemmin rekisteröitynä olleeseen puolueryhmään kuulunut jäsen.

Pohjoismaiden neuvostossa on tällä hetkellä viisi puolueryhmää: Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, sosiaalidemokraattinen ryhmä, keskiryhmä, konservatiivinen ryhmä ja Vapaa Pohjola -ryhmä. 

Niillä on omat sihteeristöt tai sihteerit.

Puolueryhmät