Tietoa puolueryhmistä

Nordisk Råd septembermøde 2017
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismaiden neuvoston valitut jäsenet voivat muodostaa puolueryhmiä. Puolueryhmässä tulee olla vähintään neljä jäsentä ja edustajia vähintään kahdesta maasta.

Tämän vähimmäissäännön vuoksi Pohjoismaiden neuvostossa on useita jäseniä, jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn puolueryhmään. Puolueryhmän rekisteröintiä koskevat säännöt vahvistaa Pohjoismaiden neuvostoa johtava puheenjohtajisto.

Pohjoismaiden neuvoston puolueryhmät saavat toimintaansa puoluetukea. Tiettyä tukea voi saada myös puolueryhmään kuulumaton tai aiemmin rekisteröitynä olleeseen puolueryhmään kuulunut jäsen.

Pohjoismaiden neuvostossa on tällä hetkellä viisi puolueryhmää: vasemmistososialistinen vihreä ryhmä, sosiaalidemokraattinen ryhmä, keskiryhmä, konservatiivinen ryhmä ja Vapaa Pohjola -ryhmä.

Näillä puolueryhmillä on omat sihteeristöt tai sihteerit.

Partigrupperna