Om partigruppene

Nordisk Råd septembermøde 2017
Fotograf
norden.org
Nordisk råds valgte medlemmer kan danne partigrupper. En partigruppe må omfatte minst fire medlemmer og ha representanter fra minst to land.

Ettersom en partigruppe må ha minst fire medlemmer fra minst to land, innebærer det at det finnes en del medlemmer som ikke tilhører noen registrert partigruppe. Nordisk råds ledelse, presidiet, fastsetter reglene for hvordan registrering av partigrupper skal gjøres.

Partigruppene i Nordisk råd får partistøtte til sin virksomhet. Medlemmer som ikke tilhører en partigruppe, eller som tilhører en tidligere registrert partigruppe, kan få en viss støtte.

Det finnes for tiden fem partigrupper i Nordisk råd – Den venstresosialistiske, grønne gruppen; Den sosialdemokratiske gruppen; Midtengruppen, Den konservative gruppen og Nordisk frihet.

Disse partigruppene har egne sekretariat/sekretærer.

Partigrupperna