Om partigruppene

Jorodd Asphjell, Norge, i debatt vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Photographer
Johannes Jansson
Nordisk råds valgte medlemmer kan danne partigrupper. En partigruppe må omfatte minst fire medlemmer og ha representanter fra minst to land.

Nordisk råds ledelse, presidiet, fastsetter reglene for hvordan registrering av partigrupper skal gjøres.

Partigruppene i Nordisk råd får partistøtte til sin virksomhet. Medlemmer som ikke tilhører en partigruppe, eller som tilhører en tidligere registrert partigruppe, kan få en viss støtte.

Det finnes for tiden fem partigrupper i Nordisk råd: Nordisk grønt venstre, Den sosialdemokratiske gruppen, Midtengruppen, Den konservative gruppen og Nordisk frihet.

Disse partigruppene har egne sekretariat/sekretærer.

Partigruppene