Om partigrupperna

Jorodd Asphjell, Norge, i debatt vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
Nordiska rådets valda medlemmar kan bilda partigrupper. En partigrupp måste omfatta minst fyra medlemmar och ha representanter från minst två länder.

Då en partigrupp måste ha minst fyra medlemmar från minst två länder innebär det att det finns ett antal medlemmar som inte tillhör någon registrerad partigrupp. Nordiska rådets ledning, presidiet, fastställer regler för hur registrering av partigrupp ska göras.

Partigrupperna i Nordiska rådet får partistöd till sin verksamhet. Medlem som inte tillhör partigrupp eller medlem som tillhör tidigare registrerad partigrupp kan få visst stöd.

Det finns för närvarande fem partigrupper i Nordiska rådet; Nordisk grön vänster, socialdemokratiska gruppen, mittengruppen, den konservativa gruppen och nordisk frihet.

Dessa partigrupper har egna sekretariat/sekreterare.

Partigrupperna