Om partigrupperne

Jorodd Asphjell, Norge, i debatt vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk Råds valgte medlemmer har mulighed for at danne partigrupper. En partigruppe skal bestå af mindst fire medlemmer og have repræsentanter fra mindst to lande.

Nordisk Råds ledelse, Præsidiet, fastsætter reglerne for hvordan registreringen af partigrupper skal ske.

Partigrupperne i Nordisk Råd får partistøtte til deres virksomhed. Medlemmer som ikke tilhører nogen partigrupper og medlemmer som tilhører tidligere registrerede partigrupper kan ligeledes få støtte.

Der er i øjeblikket fem partigrupper i Nordisk Råd: Nordisk grønt venstre, Den Socialdemokratiske Gruppe, Midtergruppen, Den Konservative Gruppe og Nordisk frihed.

Disse partigrupper har deres egne sekretariater/sekretærer.

Partigrupperna