Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimutkaistuvan maailman kohtaaminen vaatii. Tarvetta on myös hyvälle yhteistyökyvylle, uteliaisuudelle ja kriittiselle ajattelulle.

Tulevaisuus tarkoittaa muutosta, ja se voi sekä innostaa että kauhistuttaa. Muutoksessa piilee mahdollisuuksia ja haasteita, ja ne taas vaativat mukautumista. Meidän on opittava uutta, omaksuttava uusia ratkaisuja, ratkaistava uusia ongelmia ja esitettävä kriittisiä kysymyksiä. Muutos vaatii uudenlaisia taitoja, joita hankitaan sekä virallisen että epävirallisen oppisen keinoin. Monialainen yhteistyö, luovuus, innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, fiksu ja turvallinen netinkäyttö sekä demokratiakasvatus ovat tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin.

Tulevaisuustaidot perustuvat moniin yhteisiin arvoihin, joita Pohjoismaat jo entuudestaan edistävät: demokratiaan, sananvapauteen, tasa-arvoon, rehellisyyteen ja avoimuuteen. Arvot luovat edellytyksiä sille, että Pohjoismaat voivat onnistua innovoinnissa sekä uusien ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Pohjoismaat ovat kärjessä myös keskinäistä luottamusta mitattaessa. Me luotamme toisiimme, ja se on suurin vahvuutemme tulevaisuuden haasteiden edessä. Me luotamme siihen, että ratkaisut löytyvät yhdessä.

Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvostossa tehdään yhteistyötä, joka pohjustaa juuri uusien ratkaisujen löytämistä yhteisiin haasteisiin. 

Hyvien ratkaisujen salaisuus on hyvä koulutus. Tätä mieltä ovat myös Pohjoismaiden kansalaiset, jotka pitävät koulutusta yhtenä maiden tärkeimmistä yhteistyöalueista ja toivovat koulutusyhteistyön lisäämistä.

Oppiminen on elinikäistä, ja sitä tapahtuu päiväkodeissa, luokkahuoneissa ja luentosaleissa sekä koulujen pihoilla, työpaikoilla, iltakoulussa ja harjoittelupaikoilla. Vapaa-ajalla oppiminen jatkuu sähköisissä medioissa, urheiluhalleissa, partiossa, kuorossa ja ystävien kesken. Kaikilla näillä foorumeilla kehitetään ja käytetään tärkeitä tulevaisuustaitoja, jotka auttavat mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja haasteiden selättämisessä. Samalla edistetään seuraavaa teknistä vallankumousta ja tehdään maailmasta parempi paikka tuleville sukupolville. Kyse on myös sivistyksestä ja yhteispohjoismaisten arvojen hyödyntämisestä uudella tavalla.

Pohjoismailla on hyvät edellytykset olla tulevaisuustaitojen kärkialue. Meillä on nimittäin yhteinen tekemisen tapa – nyt ja tulevaisuudessa.

Se saa käyttövoimansa kaikilta 27 miljoonalta suomalaiselta, ruotsalaiselta, norjalaiselta, tanskalaiselta, islantilaiselta, ahvenanmaalaiselta, färsaarelaiselta ja grönlantilaiselta. Yhdessä me teemme tulevaisuudesta totta.