Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilstrækkelige færdigheder. Og måske lige så vigtigt: at møde verden med gode samarbejdsevner, nysgerrighed og kritisk tænkning.

Fremtid rimer på forandring. Den kan fryde og forfærde. I forandringer ligger både muligheder og udfordringer. Forandringer kræver, at vi omstiller os. Lærer nyt. Omfavner nye løsninger. Løser nye problemer. Stiller kritiske spørgsmål. Forandring fordrer nye kompetencer. Formelle som uformelle. Tværfagligt samarbejde, kreativitet, innovation, kritisk tænkning, digital dømmekraft og demokratisk dannelse er vigtigere end nogensinde.

Fremtidens kompetencer bygger på mange af de værdier, som vi allerede deler og værner om i Norden. Vi tror på demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, integritet og åbenhed. Det er vores værdier, som giver os forudsætningerne for at lykkes med at tænke nyt, udvikle nyt og gøre noget nyt. Og så ligger vi i toppen, når det gælder tillid. Vi stoler på hinanden, og det er vores største styrke, når vi skal løse fremtidens udfordringer. Tilliden til, at vi sammen kan finde fælles løsninger.

I Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning arbejder vi sammen for at skabe rammerne for netop dette. Vi arbejder for, at vi skal finde nye, nordiske løsninger på fælles udfordringer. 

Nøglen til gode løsninger er uddannelse. Det mener de nordiske borgere også. Faktisk fremhæver de uddannelse som et af de vigtigste områder at samarbejde om i Norden – og de vil gerne have endnu mere samarbejde.

Læring sker gennem hele livet. I børnehaverne, klasseværelserne, auditorierne, skolegårdene og på arbejdspladserne, aftenskolerne og praktikpladsen. Men også i fritiden – via digitale medier, i sportshallerne, ved spejderbålet, i koret og mellem venner. Det er i alle disse sammenhænge, at kompetencerne til at gribe fremtidens muligheder og tackle udfordringerne udvikles og udfoldes. For at bidrage til den næste teknologiske revolution. For at gøre verden til et bedre sted for de næste generationer. Det handler også om dannelse. Om at bringe vores fælles nordiske værdier i spil på nye måder.

Når det gælder kompetencer i forhold til fremtiden, har Norden gode forudsætninger og ambitioner om at ligge i front. Der er nemlig en nordisk måde at gøre tingene på – også i fremtiden.

Drivkraften? Den kommer fra os. De 27 millioner borgere i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Sammen skaber vi fremtiden.