Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. Og kanskje like viktig - møte verden med gode samarbeidsevner, nysgjerrighet og kritisk tenkning.

Fremtid rimer på forandring. Den kan fryde og forferde. I forandringen ligger både muligheter og utfordringer. Forandringer krever, at vi omstiller oss. Lærer nytt. Omfavner nye løsninger. Løser nye problemer. Stiller kritiske spørsmål. Forandring fordrer nye kompetanser. Formelle som uformelle. Tverrfaglig samarbeid, kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning, digital dømmekraft og demokratisk dannelse er viktigere enn nogen gang.

Fremtidens kompetanser bygger på mange av de verdier, som vi allerede deler og verner om i Norden. Vi tror på demokrati, ytringsfrihet, likestilling, integritet og åpenhet. Det er våre verdier, som gir oss forutsetningene for å lykkes med og tenke nytt, utvikle nytt og gjøre nytt. Og så ligger vi i toppen, når det handler om tillit. Vi stoler på hverandre, og det er vår største styrke, når vi skal løse fremtidens utfordringer. Tillitten til, at vi sammen kan finne felles løsninger.

Gjennom Nordisk Ministerråd for Utdannelse og Forskning arbeider vi sammen for å skape rammene for nettopp dette. For at vi skal finne nye, nordiske løsninger på felles utfordringer. 

Nøkkelen til gode løsninger er utdannelse. Det mener de nordiske borgere også. Faktisk løfter de utdannelse frem som et av de viktigste områder å samarbeide om i Norden – og de vil gjerne ha mer av det.

Læring skjer gjennom hele livet. I barnehagene, klasserommene, forelesningssalene, skolegårdene så vel som på arbeidsplassene, aftenskolene og praksisplassen. Men også i fritiden - via digitale medier, i sportshallene, ved speiderbålet, i koret og mellom venner. Det er på alle disse arenaer kompetansene til å gripe fremtidens muligheter og takle utfordringene utvikles og utfoldes. For å bidra til den neste teknologiske revolusjon. For å gjøre verden til et bedre sted for de neste generasjoner. Det handler også om dannelse. Om å bringe våre felles nordiske verdier i spill på nye måter.

Når vi snakker om kompetanser for fremtiden, har Norden gode forutsetninger og ambisjoner om å ligge i front. Det finnes nemlig en nordisk måte å gjøre tingene på – også i fremtiden.

Drivkraften? Den kommer fra oss. De 27 millioner borgere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island samt Grønland, Åland og Færøyene. Sammen skaper vi fremtiden.