Kulttuuriministereiltä lisärahoitusta koronan koettelemalle kulttuurielämälle

28.05.20 | Uutinen
Drive-in koncert Mads Langer
Valokuvaaja
Camilla Lundbye/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Tanskalaistaiteilija Mads Langer esiintyy Aarhusissa järjestetyssä drive-in-konsertissa, joka on esimerkki koronarajoitusten synnyttämistä reaktioista.

Koronapandemialla on ollut suuria vaikutuksia Pohjoismaiden kulttuurielämään: esityksiä on peruttu ja museoita suljettu, ja kulttuuritoimijat ja taiteilijat ovat jääneet vaille työtä. Pohjoismaiden kulttuuriministerit päättivät siksi etäkokouksessaan 28. toukokuuta myöntää Pohjolan kulttuurielämälle lisärahoitusta koronan vaikutusten lievittämiseen.

”Kulttuuri kriisiaikana” oli aiheena kulttuuriministerineuvoston tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ministerit vaihtoivat kokemuksia ja keskustelivat Pohjoismaiden kulttuuri- ja media-alan tulevista tuki- ja elvytysmahdollisuuksista.

– Koronakriisi on kääntänyt arjen päälaelleen. Se haastaa tapamme olla yhdessä ja pakottaa miettimään uusia kohtaamistapoja. Näin kriisiaikana onkin luontevaa keskustella yhdessä siitä, miten Pohjolan monimuotoista kulttuurielämää voidaan parhaiten tukea, sanoo kulttuuriministerineuvostoa johtava Tanskan ministeri Joy Mogensen.

Lisärahoitusta suoraan kulttuuritoimijoille

Viime kuukausina on tehty merkittäviä kansallisia panostuksia kulttuuri- ja media-alaan. Ministerien mukaan nykyisessä kriisitilanteessa on kuitenkin tärkeää ylläpitää myös taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Ministerit totesivat lisäksi, että koronakriisin vaikutuksista Pohjoismaiden kulttuurisektoriin tarvitaan enemmän tietoa.  

Pohjoismaiden kulttuuriministerit sopivat kokouksessaan kolmen miljoonan Tanskan kruunun lisärahoituksesta Pohjolan kulttuurielämälle. Summalla vahvistetaan Pohjoismaisen kulttuuripisteen hallinnoiman kulttuuri- ja taideohjelman tämänvuotista budjettia. 

– Olen iloinen siitä, että pääsimme kulttuuriministereinä sopuun taloudellisen lisänosteen antamisesta koronasta kärsivälle kulttuurielämälle. Kulttuuri ja taide ovat yhteiskuntiemme tärkeitä yhdistäjiä. Lisärahoituksen turvin taiteilijat ja taideprojektit voivat saada tukea yhteistyöhön ja verkostotoimintaan, Joy Mogensen toteaa.

Lisärahoitus ehdotetaan jaettavaksi syksyn varsinaisella hakukierroksella, joka avautuu elokuussa.

Pohjoismainen kulttuuri muuntautumiskykyistä

Koronakriisi on pakottanut alan myös etsimään uusia luovia ratkaisuja, ja nopeasta mukautumisesta kertoo uusien digitaalisten elämysten ja kulttuurisisältöjen tarjonta eri puolilla Pohjolaa. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki toteaa, että kulttuuri on kovista ajoista huolimatta pohjoismaisen yhteistyön keskeinen sillanrakentaja:

– Kulttuuriala on pohjoismaisen yhteistyön tärkeä osa. On myönteistä nähdä, miten kulttuuri ja taide yhdistävät Pohjoismaiden väestöä tänä poikkeusaikana, vaikka rajat ovat koronakriisin takia kiinni.