Kulturministrarna ger extra medel till krisdrabbat kulturliv i Norden

28.05.20 | Nyhet
Drive-in koncert Mads Langer
Photographer
Camilla Lundbye/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Den danska artisten Mads Langer spelar en alternativ drive-in konsert i Århus som en reaktion på Coronakrisens restriktioner.

Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer. På ett digitalt möte den 28 maj beslutade de nordiska kulturministrarna om att stödja det nordiska kulturlivet med extra medel för att lindra effekterna av covid-19.

Kultur i en kristid var i fokus vid årets första ministermöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man framöver kan stödja och stimulera kultur- och mediasektorn i Norden.

- Coronakrisen har vänt upp och ned på vår vardag. Den utmanar oss i hur vi är tillsammans och tvingar oss att tänka om hur vi kan mötas. Det är därför naturligt att vi i dessa kristider gemensamt diskuterar hur vi bäst stödjer det mångfaldiga kulturlivet i Norden, säger kulturministrarnas ordförande Joy Mogensen, Danmarks kulturminister.

Extra insats direkt till kulturaktörer

Under de senaste månaderna har det gjorts betydande nationella insatser för kultur- och mediabranschen men kulturministrarna poängterar att det i den här krissituationen även är viktigt att upprätthålla konstnärers och kulturaktörers möjligheter till samarbete och dialog över gränserna. De uppmärksammade även behovet av ytterligare kunskap om konsekvenserna av covid-19 på kultursektorn i Norden.  

På mötet enades ministrarna om en extra insats på tre miljoner danska kronor till kulturlivet i Norden genom att förstärka årets budget för stödprogrammet Kultur- och konstprogrammet, som administreras av Nordisk kulturkontakt. 

- Jag är väldigt glad att vi som nordiska kulturministrar har kommit överens om att ge ett extra ekonomisk lyft för att hålla liv i det nordiska kulturlivet under covid-19. Konst och kultur är så viktiga för att binda ihop våra samhällen. Med dessa extra medel kan konstnärer och konstprojekt få stöd till samarbeten och nätverk, säger Joy Mogensen.

De extra medel föreslås fördelas i höstens ordinarie ansökningsomgång, som öppnar i augusti.

Nordisk kultur i omställning

Coronakrisen har även tvingat branschen till nya kreativa lösningar och omställningstakten har varit hög med uppkomsten av olika digitala upplevelser och kulturförmedling runt om i Norden. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki kan konstatera att trots av turbulenta tider är kulturen en central brobyggare i det nordiska samarbetet:     

- Kulturområdet utgör en viktig del i det nordiska samarbetet och det är positivt att se hur konsten och kulturen har samlat befolkningen i de nordiska länderna under den här speciella perioden trots stängda gränser som en konsekvens av covid-19.