Kulturministrene gir ekstra midler til kriserammet kulturliv i Norden

28.05.20 | Nyhet
Drive-in koncert Mads Langer
Fotograf
Camilla Lundbye/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Den danske artisten Mads Langer spiller en alternativ drive-in-konsert i Århus som en reaksjon på koronakrisens restriksjoner.

Koronapandemien har fått store konsekvenser for kulturlivet i Norden, med innstilte forestillinger, stengte museer og kulturmedarbeidere og kunstnere uten arbeid. På et digitalt møte 28. mai vedtok de nordiske kulturministrene å støtte det nordiske kulturlivet med ekstra midler for å dempe effektene av covid-19.

Kultur i en krisetid var i fokus på årets første ministermøte, med erfaringsutveksling og diskusjoner om hvordan man kan støtte og stimulere kultur- og mediesektoren i Norden framover.

– Koronakrisen har snudd opp ned på hverdagen vår. Den utfordrer måten vi er sammen på, og tvinger oss til tenke nytt om hvordan vi møtes. I disse krisetidene er det derfor også naturlig at vi i fellesskap diskuterer hvordan man best støtter opp om det mangfoldige kulturlivet i Norden, sier kulturministrenes leder Joy Mogensen, Danmark kulturminister.

Ekstra midler direkte til kulturaktører

De seneste månedene er det gjort betydelige nasjonale innsatser for kultur- og mediebransjen, men kulturministrene poengterer at det i denne krisesituasjonen også er viktig å opprettholde kunstneres og kulturaktørers muligheter for samarbeid og dialog over grensene. De pekte også på behovet for ytterligere kunnskap om konsekvensene av covid-19 på kultursektoren i Norden.  

På møtet ble ministrene enige om en ekstra bevilgning på tre millioner danske kroner til kulturlivet i Norden ved å forsterke årets budsjett for støtteprogrammet Kultur- og kunstprogrammet, som administreres av Nordisk kulturkontakt. 

– Jeg er glad for at vi som nordiske kulturministre har blitt enige om å gi et ekstra økonomisk løft for å holde liv i det nordiske kulturlivet under covid-19. Kunsten og kulturen er så viktige for å binde samfunnene våre sammen. Med de ekstra midlene kan kunstnere og kulturprosjekter motta støtte til samarbeid og nettverk, sier Joy Mogensen.

De ekstra midlene foreslås fordelt i høstens ordinære søknadsrunde, som åpner i august.

Nordisk kultur i omstilling

Koronakrisen har også tvunget bransjen til nye kreative løsninger, og omstillingstakten har vært høy med nye digitale opplevelser og kulturformidling rundt i Norden. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki kan konstatere at til tross for turbulente tider er kulturen en sentral brobygger i det nordiske samarbeidet.     

– Kulturområdet utgjør en viktig del av det nordiske samarbeidet, og det er positivt å se hvordan kunsten og kulturen har samlet befolkningen i de nordiske landene i denne spesielle perioden til tross for stengte grenser som en konsekvens av covid-19.