Kulturministrene vedtager ekstra bevilling til kriseramt kulturliv i Norden

28.05.20 | Nyhed
Drive-in koncert Mads Langer
Fotograf
Camilla Lundbye/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Den danske musiker Mads Langer spiller en alternativ drive-in-koncert i Aarhus som en reaktion på corona-krisens restriktioner.

Corona-pandemien har haft store konsekvenser for kulturlivet i Norden og ført til aflyste forestillinger, lukkede museer og fritstillede kulturmedarbejdere og kunstnere. På et digitalt møde den 28. maj vedtog de nordiske kulturministre at støtte det nordiske kulturliv med ekstra midler for at lindre effekterne af COVID-19.

Kultur i en krisetid var i fokus på årets første ministermøde med erfaringsudveksling og diskussioner om, hvordan man fremover kan støtte og stimulere kultur- og mediesektoren i Norden.

– Corona-krisen har vendt op og ned på vores hverdag. Den udfordrer måden, vi er sammen på, og tvinger os til at gentænke, hvordan vi mødes. I disse krisetider er det derfor også naturligt, at vi i fællesskab diskuterer, hvordan man bedst understøtter det mangfoldige kulturliv i Norden, siger kulturministrenes formand Joy Mogensen, som er Danmarks kulturminister.

Ekstra indsats direkte til kulturaktører

I de seneste måneder er der blevet iværksat betydelige nationale indsatser for kultur- og mediebranchen, men kulturministrene pointerer, at det i denne krisesituation også er vigtigt at opretholde kunstnere og kulturredaktørers muligheder for at samarbejde og føre en dialog på tværs af landegrænserne. De satte også fokus på behovet for yderligere viden om de konsekvenser, som COVID-19 har haft for kultursektoren i Norden.  

På mødet vedtog ministrene en ekstra indsats på 3 millioner danske kroner til kulturlivet i Norden ved at øge årets bevilling til Kultur- og kunstprogrammet, et støtteprogram administreret af Nordisk kulturkontakt. 

– Jeg er glad for, at vi som nordiske kulturministre har været enige om at give en ekstra økonomisk saltvandsindsprøjtning til at holde liv i det nordiske kulturliv under COVID-19. Kunsten og kulturen er så vigtige for at binde vores samfund sammen. Med de ekstra midler kan kunstnere og kulturprojekter modtage støtte til samarbejder og netværk, siger Joy Mogensen

Det foreslås, at de ekstra midler uddeles i forbindelse med efterårets ordinære ansøgningsrunde, som åbner i august.

Nordisk kultur i omstilling

Corona-krisen har også tvunget branchen til at finde på kreative løsninger, og omstillingstakten har været høj og ført til forskellige digitale oplevelser og digital kulturformidling rundt omkring i Norden. Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki kan konstatere, at kulturen på trods af de turbulente tider er en central brobygger i det nordiske samarbejde.

– Kulturområdet udgør en vigtig del af det nordiske samarbejde, og det er positivt at se, hvordan kunsten og kulturen, på trods af de lukkede grænser som følge af COVID-19, har samlet befolkningen i de nordiske lande i disse usædvanlige tider.