Pohjoismaat lupaavat ajaa tasa-arvon asiaa kansainvälisesti

11.03.19 | Uutinen
The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

Valokuvaaja
Pontus Hook
”Sitoudumme edistämään tinkimättömästi Agenda 2030:n tasa-arvotavoitteen saavuttamista.” Näin kirjoittavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit yhteisessä julkilausumassa, jonka he luovuttivat YK:n tasa-arvojärjestön johtajalle Phumzile Mlambo-Ngcukalle sunnuntai-iltana Yhdysvaltain aikaa.

Pohjola on tasa-arvotyön kansainvälinen edelläkävijä, ja johtoasema velvoittaa.

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen on aikaa enää 11 vuotta, ja Pohjoismaat lupaavat nyt sitoutua täysipainoisesti siihen, että tasa-arvotavoitteesta tulisi totta mahdollisimman monessa maassa.

Tasa-arvo alkaa kotoa

Pohjoismaat kutsuvat muut YK-maat mukaan YK:n tasa-arvojärjestön kanssa tehtävään yhteistyöhön Agenda 2030:n tasa-arvotavoitteen saavuttamiseksi.

Muutoksen välineenä on muun muassa Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä -hanke, jossa Pohjoismaat kuvaavat 50-vuotisen tasa-arvotyönsä poliittisia uudistuksia ja tuloksia.

Islannin pääministeri CSW:ssä

– Työmarkkinoiden tasa-arvotilanne heijastelee kodin tilannetta, ja tämän yhteyden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää. Kun sukupuolten välinen ero pyritään kuromaan umpeen, keskiössä ovat investoinnit jaettuihin palkallisiin perhevapaisiin sekä kohtuuhintaiseen yleiseen päivähoitoon. Ne ovat osa entistä vahvemman ja kestävämmän talouden rakentamista, sanoo Islannin pääministeri ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Katrín Jakobsdóttir.

Hän ja muut Pohjoismaiden tasa-arvoministerit osallistuvat parhaillaan New Yorkissa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istuntoon.

Todellisia vaikutuksia

”Pohjoismainen tasa-arvovaikutus” on täyttä totta, kuten Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -indeksi osoittaa. Pohjoismaat ovat vertailun kärkimaita.

Indeksi mittaa muun muassa naisten ja miesten koulutustasoa, terveyttä, työmarkkinaosallistumista ja poliittisia vaikutusmahdollisuuksia.

Me too paljasti haasteet

Yhtenä indeksin tasa-arvomuuttujista on sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen väkivallan yleisyys. Me too -liike on paljastanut, että alalla on paljon parantamisen varaa niin Pohjoismaissa kuin muuallakin, ministerit painottavat.

Tasa-arvo on mahdollista!

YK:n tasa-arvojärjestön johtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka totesi, että Pohjoismaiden täysipainoinen tuki Agenda 2030:n tasa-arvotavoitteelle on tärkeä viesti muulle maailmalle.

– Pohjoismaiden osoittama johtajuus on olennaisen tärkeää. Kokemuksenne tasa-arvon edistämisestä sosiaaliturvapolitiikalla ja -lainsäädännöllä, innovaatioilla sekä miesten ja poikien osallistamisella voi auttaa meitä löytämään globaaleja ratkaisuja, Phumzile Mlambo-Ngcuka totesi tavatessaan Pohjoismaiden ministerit.