Norden lovar driva jämställdheten globalt

11.03.19 | Nyhet
The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

Fotograf
Pontus Hook
”Vi lovar att leverera gentemot jämställdhetsmålet i Agenda 2030 med oförsonlig kraft”. Det skriver de åtta nordiska jämställdhetsministrarna i en gemensam deklaration som de överlämnade till UN Women’s direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka på söndagskvällen, amerikansk tid.

Norden är föregångare i världen när det gäller jämställdhet, och det är ett ledarskap som förpliktigar.

Med bara 11 år kvar till målsnöret för FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030, lovar nu de nordiska länderna sitt helhjärtade engagemang för att fler länder ska leva upp till jämställdhetsmålet.

Jämställdhet startar hemma

De inbjuder de övriga FN-länderna att i samarbete med Norden och UN Women arbeta för förändring för att nå jämställdhetsmålen i Agenda 2030.

Som ett verktyg för förändring erbjuder de bland annat projektet The Nordic Gender Effect at Work, där länderna beskriver politiska reformer och resultat under 50 år av jämställdhetsarbete.

Islands statsminister på CSW

- Jämställdhet hemma sammanfaller med jämställdhet på arbetsmarknaden. Det är verkligen viktigt att förstå sambandet. Därför inbjuder vi till innovativt samarbete kring en jämställd, betald föräldraledighet, högkvalitativ barnomsorg för alla och ett jämställt ledarskap, säger Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister med ansvar för jämställdhet.

Hon och de andra nordiska ministrarna med ansvar för jämställdhet är I New York för att delta i CSW, FN:s kvinnokommission.

En verklig effekt

Att det verkligen finns en ”Nordic Gender Effect” går att avläsa i World Economic Forum’s Global Gender Gap Index, där de nordiska länderna ligger i världstoppen.

Indexet mäter bland annat kvinnors och mäns har tillgång till utbildning och hälsa, arbetsmarknad och politiska makt.

MeToo avslöjade utmaningarna

En av de jämställdhetsparametrar som indexet inte mäter, är skyddet mot könsrelaterat och sexuellt våld. På det här området har #MeToorörelsen avslöjat att det finns ett stort utrymme för förbättring, i och utanför Norden, betonar ministrarna.

Jämställdhet är möjligt!

Phumzile Mlambo, direktör för UN Women, betonade att Nordens helhjärtade stöd för jämställdhetsmålet i Agenda 2030 är en viktig signal till övriga världen.

- Att Norden är en region som flyttar fram positionerna för jämställdheten har stor betydelse. Er erfarenhet av att främja jämställdhet genom sociala trygghetssystem och lagstiftning, genom nytänkande och genom att involvera pojkar och män – dessa erfarenheter kan hjälpa oss att finna globala lösningar, sa Phumzile Mlambo-Ngcuka vid sitt möte med ministrarna.