Norden lover å fremme likestilling globalt

11.03.19 | Nyhet
The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

The Nordic Ministers for Gender Equality are signing declaration in Scandinavia House, New York on the occasion of  the CSW63.

Fotograf
Pontus Hook
“Vi forplikter oss til å arbeide for likestillingsmålet i Agenda 2030 med uforsonlig kraft.” Det skriver de åtte nordiske likestillingsministrene i en felles erklæring som de overleverte til UN Womens direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka søndag kveld amerikansk tid.

Norden er en foregangsregion i verden når det gjelder likestilling, og det er et lederskap som forplikter.

Med bare 11 år igjen til målstreken for FNs bærekraftagenda Agenda 2030 lover de nordiske landene nå å engasjere seg helhjertet for at flere land skal leve opp til likestillingsmålet.

Likestilling begynner hjemme

De inviterer de andre FN-landene til, i samarbeid med Norden og UN Women, å arbeide for forandring for å nå likestillingsmålene i Agenda 2030.

Som et verktøy for endring tilbyr de blant annet prosjektet The Nordic Gender Effect at Work, der landene beskriver politiske reformer og resultater i løpet av 50 år med likestillingsarbeid.

Islands statsminister på CSW

– Likestilling hjemme sammenfaller med likestilling på arbeidsmarkedet. Det er veldig viktig å forstå denne sammenhengen. Derfor oppfordrer vi til innovativt samarbeid om lønnet og likestilt foreldrepermisjon, høykvalitets barneomsorg for alle og et likestilt lederskap, sier Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister med ansvar for likestilling.

Hun og de andre nordiske ministrene med ansvar for likestilling er i New York for å delta i CSW, FNs kvinnekommisjon.

En virkelig effekt

At det virkelig finnes en “Nordic Gender Effect” framgår av World Economic Forums Global Gender Gap Index, der de nordiske landene ligger i verdenstoppen.

Indeksen måler blant annet kvinners og menns tilgang til utdanning og helse, arbeidsmarked og politisk makt.

MeToo avslørte utfordringene

En av likestillingsparametrene indeksen ikke måler, er beskyttelse mot kjønnsrelatert og seksuell vold. På dette området har #MeToo-bevegelsen avslørt at det er stort potensial for forbedring, i og utenfor Norden, understreker ministrene.

Likestilling er mulig!

Phumzile Mlambo, direktør for UN Women, understreket at Nordens helhjertede støtte til likestillingsmålet i Agenda 2030 er et viktig signal til resten av verden.

– Norden har stor betydning som foregangsregion. De nordiske landenes erfaringer med å fremme likestilling ved hjelp av sosiale sikkerhetssystemer og lovgivning, ved å tenke nytt og ved å involvere gutter og menn, kan hjelpe oss med å finne løsninger globalt, sa Phumzile Mlambo på møtet med ministrene.