Pohjoismaiden ilmastoministerit allekirjoittivat COP28-kokousta koskevan julkilausuman

28.11.23 | Uutinen
klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org

Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson puhujakorokkeella Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 istunnossa.

Maailman maat kokoontuvat torstaina Dubaihin, jossa järjestetään COP28-ilmastokokous. Pohjoismaiden ilmastoministereillä on selkeä viesti kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin: tahtia pitää kiristää.

Pohjoismaiden ministerien julkilausuma pohjustaa ilmastokokousta, jota pidetään tärkeimpänä sitten Pariisin sopimuksen solmimisen. Samalla ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä kaikkialla maapallolla. Uudet tutkimukset osoittavat, että arktisen alueen keskilämpötila on noussut kuluneiden 30 vuoden aikana neljä kertaa globaalia keskilämpötilaa nopeammin. Vaikutukset ovat olleet dramaattisia ikiroudan sulamisesta jäätiköiden kutistumiseen.  

Aloite yhteispohjoismaisesta COP28-julkilausumasta tuli Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaalta Islannilta, ja sisällöstä keskusteltiin ympäristö- ja ilmastoministerien viimeisimmässä kokouksessa Oslossa 1. marraskuuta.  

”Pohjoismaat puhuvat ilmastoneuvottelujen kynnyksellä yhteisellä äänellä, mikä lähettää muulle maailmalle tärkeän viestin: Muutokset ovat kaikkien nähtävissä, kun avaa ulko-oven, ja meillä on selkeä vastuu tulevia sukupolvia kohtaan. Nyt on kova tarve vauhdittaa toimia ja varmistaa, että saavutamme edes Pariisin sopimuksen tavoitteet. Meidän on tehtävä päätöksiä, joilla voidaan varmistaa globaalisti oikeudenmukainen vihreä siirtymä, ja tahtia pitää kiristää”, Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson sanoo.

Meidän on tehtävä päätöksiä, joilla voidaan varmistaa globaalisti oikeudenmukainen vihreä siirtymä, ja tahtia pitää kiristää.

Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson

Pohjoismaisesta tilannekatsauksesta maailmanlaajuiseen

COP28-ilmastokokouksessa tehdään ensimmäistä kertaa sitten Pariisin sopimuksen solmimisen selkoa siitä, miten sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen on edennyt globaalisti. Tämä niin sanottu maailmanlaajuinen tilannekatsaus (global stocktake) on myös lähtökohta maiden kansallisesti määriteltyjen ilmastopanosten kehittämiselle vuoteen 2035 ulottuvalla jaksolla. 

Pohjoismainen yhteistyö on toteuttanut hankkeen ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality”, jossa on tehty tilannekatsaus Pohjoismaiden kehittymisestä ilmastoneutraaliksi alueeksi. Hanke tarjoaa useita käytännön suosituksia siitä, mitä lisätoimia ilmastoneutraaliustavoitteiden toteutuminen edellyttää. Ministerit ovat huomioineet nämä suositukset julkilausumassaan. 

”Siirtyminen puhtaaseen energiaan on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme päästä ilmastotavoitteisiimme ja pitää 1,5 asteen tavoitteen saavutettavissa. Meillä on tarvittavat työkalut ja resurssit sen varmistamiseksi, että siirtymän myötä syntyy yhteiskunta, joka on vähintään yhtä vetovoimainen kuin nykyinen”, Guðlaugur Þór Þórðarson toteaa.

Meillä on tarvittavat työkalut ja resurssit sen varmistamiseksi, että siirtymän myötä syntyy yhteiskunta, joka on vähintään yhtä vetovoimainen kuin nykyinen.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri