Nordens klimatministrar undertecknar deklaration om COP28

28.11.23 | Nyhet
klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org

Islands miljö-, energi- och klimatminister Guðlaugur Þór Þórðarson vid talarstolen på Nordiska rådets session 2023.

På torsdag samlas världens länder för klimattoppmötet COP28 i Dubai. Inför de internationella förhandlingarna är budskapet från de nordiska klimatministrarna tydligt: Vi måste öka takten!

Deklarationen undertecknas inför vad som kallas de mest avgörande klimatförhandlingarna sedan Parisavtalet, och i en tid då klimatförändringar som orsakas av människan bidrar till extrema klimatförhållanden i alla regioner över hela jordklotet. Ny forskning visar dessutom att temperaturen i Arktis har stigit fyra gånger snabbare än i resten av världen under de senaste 30 åren, med dramatiska konsekvenser som tinande permafrost och krympande istäcke.  

Initiativet till en gemensam nordisk deklaration om COP28 togs av det isländska ordförandeskapet och innehållet diskuterades på miljö- och klimatministrarnas senaste möte den 1 november i Oslo.  

– De nordiska länderna talar med en röst inför klimatförhandlingarna och sänder en viktig signal till omvärlden: Alla ser vi förändringar när vi kliver ut genom ytterdörren, och vi har ett tydligt ansvar gentemot kommande generationer. Det finns ett akut behov av att intensifiera arbetet och se till att vi åtminstone lever upp till Parisavtalet. Det är upp till oss att fatta de beslut som kan säkerställa en rättvis grön omställning, och vi måste öka takten, säger Islands miljö-, energi- och klimatminister Guðlaugur Þór Þórðarson.

Det är upp till oss att fatta de beslut som kan säkerställa en rättvis grön omställning, och vi måste öka takten!

Islands miljö-, energi- och klimatminister Guðlaugur Þór Þórðarson

Från nordisk till global översyn

På årets klimattoppmöte ska världens länder för första gången sedan Parisavtalet utvärdera de globala insatserna för att nå målen i avtalet. Denna globala översyn är också utgångspunkten för utvecklingen av de nationella klimatåtagandena fram till 2035.

Det nordiska samarbetet har genomfört projektet ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality”, som utvärderat Nordens resa mot att bli en klimatneutral region. Projektet ger ett antal konkreta anvisningar om var det behövs insatser för att uppfylla ambitionerna om klimatneutralitet, anvisningar som ministrarna har tagit till sig i deklarationen. 

– Omställningen till förnybar energi spelar en avgörande roll om vi ska nå våra klimatmål och hålla 1,5 grader inom räckhåll. Vi har verktygen och resurserna för att se till att omställningen också skapar ett samhälle som är minst lika attraktivt som det vi har i dag, säger Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi har verktygen och resurserna för att se till att omställningen också skapar ett samhälle som är minst lika attraktivt som det vi har i dag.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands miljö-, energi- och klimatminister