Pohjoismailta miljoonapanostus vihreään ja digitaaliseen elinkeinoelämään

01.09.20 | Uutinen

Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervspolitik.

Pohjoismaiden elinkeinoministerit ovat hyväksyneet joukon aloitteita, joilla pyritään elvyttämään taloutta koronan jälkeen ja viherryttämään elinkeinoelämää. Aloitteet tukevat kestäviä ratkaisuja, kiertotaloutta, digitalisaatiota ja innovointia. Pakettiin sisältyy myös panostus suureen Nordic Smart Government -yhteistyöohjelmaan, jonka tarkoituksena on liittää yhteen maiden digitaalisia järjestelmiä ja helpottaa siten yritystoimintaa.

Nyt hyväksyttyjen aloitteiden on määrä helpottaa pohjoismaisten yritysten rajat ylittävää toimintaa. Siten ne tukevat visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Elinkeinoministerien pakettiin sisältyy kaikkiaan kahdeksan konkreettista aloitetta, jotka toteutetaan vuosina 2021–2024 ja joiden arvo on 250 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 34 miljoonaa euroa). Ministerit hyväksyivät aloitteet etäkokouksessaan 1. syyskuuta.

– Tänään hyväksytyt kahdeksan aloitetta ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten ilmastotoimet, vihreä siirtymä, digisiirtymä sekä talouden koronaelvytys kulkevat käsi kädessä. Aloitteet liittyvät kiertotalouspohjaisiin liiketoimintamalleihin, vihreään liikenteeseen ja digitalisaatioon ja vahvistavat Pohjolan asemaa vihreän innovoinnin ja yrittäjyyden edelläkävijänä. Samalla ne tukevat kestävää kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä, sanoo Pohjoismaiden elinkeinoministerien puheenjohtajana toimiva Tanskan ministeri Simon Kollerup.

Vihreä ja kilpailukykyinen Pohjola

Liikennesektori on esimerkki yhteistyöalueesta, jolla elinkeinoministerit näkevät paljon lisäpotentiaalia. Ministerit haluavat muun muassa laatia vihreän pohjoismaisen meriliikennestrategian. Tavoitteena on myös lisätä vihreiden polttoaineiden käyttöä rekoissa ja aluksissa.

Ministerien pakettiin sisältyy niin ikään panostuksia liikennesektorin digiratkaisuihin. Tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia datan vaihtamiseen, jotta rekkojen ja alusten ei tarvitsisi ajaa puolityhjinä.

Ministerien tähtäimessä ovat myös biotieteisiin ja terveysteknologiaan liittyvät panostukset. Alan pohjoismaiset yritykset ovat nykyisin maailman terävintä kärkeä, mutta parantamisen varaa on yhä. Tärkeänä askeleena on mahdollistaa turvallinen pääsy terveystietovarantoihin ja tietojen jakaminen Pohjolassa yli rajojen.

Ministerit haluavat lisäksi vahvistaa Pohjoismaiden asemaa vihreässä siirtymässä ja kiertotaloussiirtymässä. Tämä tapahtuu aloitteella, joka liittyy kiertotalouspohjaisiin liiketoimintamalleihin, dataan ja digitalisaatioon.

Rakennusala on sekin yksi panostuskohteista. Rakennusmateriaalin kierrätysastetta halutaan lisätä ja asumisen ilmastopäästöjä vähentää. Lisäksi panostetaan kestävään kaivannais- ja metalliteollisuuteen.

– Elinkeinoministerien aloitteet ovat kunnon sysäys kohti entistä vahvempaa ja kestävämpää Pohjolaa. Ne ovat tärkeitä askelia työssä, jossa pyritään visiomme mukaisesti vihreään, kiertotalouspohjaiseen ja hiilineutraaliin elinkeinoelämään. Hyötyjinä ovat ilmasto ja Pohjoismaiden taloudet, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Helpotusta rajat ylittävään liiketoimintaan

Ministerien pakettiin sisältyy jatkopanostus Nordic Smart Government -ohjelmaan (NSG), joka on elinkeinosektorin tärkeimpiä yhteistyöohjelmia lähivuosina. Kokouksessa hyväksyttiin ja julkistettiin ohjelman tiekartta eli strategiasuunnitelma.

NSG:n tavoitteena on helpottaa yritysten taloustietojen turvallista saatavuutta ja käytettävyyttä sekä edistää siten innovointia ja kasvua. Tiedonsaannin ja tietojen laadun paraneminen lisäävät läpinäkyvyyttä ja integraatiota Pohjolassa, kun pohjoismaisten yritysten on entistä helpompi käydä kauppaa keskenään, raportoida viranomaisille ja kehittää uusia digiratkaisuja.

– Nordic Smart Government tuo käyttöön reaaliaikaiset yritystiedot. Siten yritykset saavat paremman yleiskuvan taloustilanteestaan, ja esimerkiksi luottokelpoisuuden arviointi nopeutuu ja helpottuu lainaa haettaessa. Reaaliaikainen data helpottaa myös oikea-aikaista kaupantekoa ja parantaa maksuvalmiutta markkinoilla, mistä on merkittävää hyötyä elinkeinoelämälle ja hyvinvoinnille, Simon Kollerup sanoo.

Pian alkaa Nordic Smart Government -ohjelman seuraava vaihe, jossa julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tekevät tiivistä hankeyhteistyötä. Ensivaiheessa on tarkoitus laajentaa sähköisen laskutuksen käyttöä Pohjolassa, jotta esimerkiksi Ruotsista lähetettävän laskun kirjaaminen helpottuisi Tanskassa.

Ministerien nyt hyväksymiä kahdeksaa aloitetta luotsaa pääosin Nordic Innovation, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos.