Norden satser 250 millioner DKK på et grønt og digitalt erhvervsliv

01.09.20 | Nyhed

Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervspolitik.

De nordiske erhvervsministre har godkendt en række indsatser, som skal bidrage til at sætte skub i økonomien efter COVID-19 og skabe et grønnere erhvervsliv. Initiativerne støtter bæredygtige løsninger, cirkulær økonomi, digitalisering og innovation. Pakken indeholder også en satsning på Nordic Smart Government, et stort samarbejdsprogram, som ved hjælp af en sammenkobling af digitale systemer skal gøre det nemmere for erhvervsdrivende at drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden.

Initiativerne skal gøre det nemmere for nordiske erhvervsdrivende at drive virksomhed på tværs af grænserne og understøtter visionen om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Totalt indeholder erhvervsministrenes pakke otte konkrete initiativer for perioden 2021-2024 til en værdi af 250 millioner DKK. Ministrene godkendte initiativerne på et digitalt møde den 1. september.

– De otte initiativer, som vi er blevet enige om i dag, er et godt eksempel på, at klimahandling, grøn og digital omstilling samt økonomisk genopretning efter corona går hånd i hånd. Initiativerne inden for bl.a. cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller, grøn transport og digitalisering styrker Nordens position som ledende inden for grøn innovation og iværksætteri og bidrager dermed til fremtidig bæredygtig vækst og nye arbejdspladser, siger Danmarks erhvervsminister Simon Kollerup, som er formand for de nordiske erhvervsministre i 2020.

Et grønt og konkurrencedygtigt Norden

Transportsektoren er et af de områder, hvor erhvervsministrene ser et stort potentiale for øget samarbejde. Ministrene vil blandt andet udarbejde en grøn maritim transportstrategi for Norden. Målet er, at nordiske lastbiler og fartøjer i højere grad skal kunne køre på grønt brændstof.

Ministrenes pakke inkluderer også satsninger på digitale løsninger i transportsektoren. Det skal give øgede muligheder for at udveksle data i sektoren, som skal føre til, at lastbiler og fartøjer undgår at køre med tomme lastrum.

Også inden for life science og sundhedsteknologi vil erhvervsministrene se nye satsninger. I dag er de nordiske virksomheder i branchen blandt de førende i verden, men der er plads til forbedring. Et vigtigt trin er at gøre forskellige aktører i stand til at dele og få adgang til sundhedsdata på en sikker måde på tværs af de nordiske lande.

Ministrene vil desuden styrke Nordens position i den cirkulære og grønne omstilling med et initiativ til cirkulære forretningsmodeller, data og digitalisering.

Byggesektoren er et andet satsningsområde. Målet er, at byggematerialer i højere grad skal kunne genbruges, og at boliger skal blive mere miljøvenlige. Derudover satses der på en mere bæredygtig minedrift og metalproduktion.

– Erhvervsministrenes initiativ er en kraftfuld satsning, som skal føre til en stærkere og mere bæredygtig nordisk region. Det indeholder vigtige skridt i vores stræben efter en omstilling til et grønt, cirkulært og CO2-neutralt erhvervsliv i linje med vores vision. Det er positivt for både klimaet og vores økonomier, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Enklere for erhvervsdrivende at drive virksomhed på tværs af de nordiske grænser

Ministrenes pakke indeholder en fortsat satsning på Nordic Smart Government (NSG), som er et af de kommende års vigtigste nordiske samarbejdsprogrammer i erhvervssektoren. På mødet godkendte og lancerede man en strategisk plan, et såkaldt roadmap, for programmet.

Målet med NSG er at gøre virksomhedernes økonomiske data tilgængelige og anvendelige til innovation og vækst på en sikker måde. Der skal skabes en mere transparent og integreret region, hvor det bliver lettere for nordiske virksomheder at handle med hinanden, rapportere til myndighederne og udvikle nye, digitale løsninger ved hjælp af bedre og mere tilgængelige data.

– Med Nordic Smart Government får vi realtidsdata om virksomhederne. Det giver virksomhederne et bedre overblik over deres økonomiske situation og gør det eksempelvis hurtigere og nemmere at få foretaget en kreditvurdering af banken for at optage et lån. Realtidsdata gør det nemmere for virksomhederne at handle rettidigt, men skaber også en øget likviditet i markedet, som er til stor gavn for både vores erhvervsliv og velfærd, siger Simon Kollerup.

Nordic Smart Government går snart ind i den næste faste, hvor det offentlige og det private erhvervsliv skal arbejde tæt sammen om at implementere konkrete initiativer. Et første skridt er at ekspandere brugen af elektroniske fakturaer til hele Norden, så en faktura fra Sverige nemt kan bogføres i Danmark.

De otte initiativer, der nu bliver godkendt, vil primært blive forvaltet af Nordic Innovation, som er en institution under Nordisk Ministerråd.