Pohjoismainen näkökulma COP27-ilmastokokouksessa

25.10.22 | Uutinen
people aurora cop27
Valokuvaaja
Oliver Dixon/Shutterstock/Ritzau Scanpix
YK:n vuotuiset ilmastoneuvottelut käydään Egyptin Sharm El-Sheikhissä 6.–18. marraskuuta, ja pohjoismainen yhteistyö on mukana paikan päällä.

Pohjoismailla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vakaa usko siihen, että pystymme tekemään yhdessä enemmän. Sen vuoksi yhdistimme voimat vuonna 2015 pidetyssä YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa (COP) ja pyrimme herättämään keskustelua ja jakamaan tietämystä ilmastoratkaisuista ja -haasteista. Pohdimme, mitä ratkaisuja meillä on käytettävissä ja millaisille ratkaisuille olisi vielä tarvetta.

Tämä vuosi ei tee poikkeusta. Pohjoismaisessa COP27-paviljongissa järjestetään yli 50 tapahtumaa, joissa käsitellään laajapohjaisesti ilmastonmuutosta ja ilmastoratkaisuja. Luvassa on puhetta hiilibudjeteista, vihreästä energiasta, tulevaisuuden kaupungeista, sodan jälkeisestä vihreästä jälleenrakennuksesta, ruokajärjestelmistä, metsien tärkeydestä, ilmaston ja sukupuolen vuorovaikutussuhteista, oikeudenmukaisen vihreän siirtymän rahoittamisesta, teknisistä ratkaisuista, luontopohjaisista ratkaisuista, ilmastonmuutoksen aiheuttamista menetyksistä ja vahingoista sekä luonnon monimuotoisuudesta. Lista on pitkä, mutta siinä on silti vain muutamia poimintoja tulevista keskustelunaiheista.

Kaikki teemat nivotaan yhteen paviljongin avajaistapahtumassa, jossa nuorisopaneeli kertoo YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) neuvotteluprosessiin liittyvistä toiveistaan. Viimeisenä neuvottelupäivänä kutsumme nuoret takaisin pohtimaan COP27:ssä saavutettuja tuloksia ja sitä, mitkä nuorten toiveista toteutuivat ja missä riittää vielä tekemistä.

Nuorten äänet kuuluviin pohjoismaisessa paviljongissa

Tämän vuoden pohjoismainen paviljonki tarjoaa pohjoismaisille nuorisojärjestöille kanavan COP27-keskusteluun osallistumiseen. Nuoret ottavat lavan haltuun ja määrittävät agendan kahdeksassa omassa tapahtumassaan, minkä lisäksi he osallistuvat moniin muihin tapahtumiin. Nuoret haastavat Pohjoismaat luopumaan asteittain öljystä ja kaasusta, tukemaan ympäristötuhorikoksia koskevan kansainvälisen lain aikaansaamista, virallistamaan nuorten vaikutusmahdollisuudet ilmastopolitiikassa ja kiristämään biodiversiteettipolitiikkaa.

Meille pohjoismaisille nuorille on tärkeää voida osallistua COP27:ään, koska se kokoaa maailman johtajat yhteen keskustelemaan ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista.

Nadia Gullestrup Christensen, puheenjohtaja, Danish Youth Council 

Lisätietoja on luvassa lähipäivinä.