Det nordiska perspektivet på COP27

25.10.22 | Nyhet
people aurora cop27
Photographer
Oliver Dixon/Shutterstock/Ritzau Scanpix
FN:s årliga klimatförhandlingar äger rum i Sharm el-Sheikh i Egypten den 6–18 november. Det nordiska samarbetet kommer att vara på plats.

De nordiska länderna har ambitiösa klimatmål och vi är övertygade om att vi kan göra mer genom att samarbeta. Därför gick vi samman 2015 vid FN:s årliga klimatförhandlingar och klimattoppmötet (COP) för att upprätta en dialog och dela kunskap om klimatlösningar och -utmaningar. Hur ser våra lösningar ut? Och vilka andra lösningar behöver vi?

Det är inte annorlunda i år. Med över 50 evenemang täcker den nordiska paviljongen på COP27 ett brett spektrum av frågor om klimatförändringar och -lösningar. Vi kommer att diskutera allt från koldioxidbudgetar till grön energi, framtidens städer, grön återuppbyggnad efter krig, livsmedelssystem, skogarnas betydelse, det inbördes sambandet mellan klimat och kön, rättvis finansiering av grön omställning, tekniska lösningar, naturbaserade lösningar, skador och förluster samt biologisk mångfald. Listan är redan lång, men det här är bara några av de frågor som ska diskuteras.

För att knyta samman det hela öppnar vi paviljongen med en ungdomspanel som delar med sig av resultaten de önskar från förhandlingarna om FN:s klimatkonvention. På den sista förhandlingsdagen är panelen tillbaka för att reflektera över de resultat som faktiskt uppnåtts på COP27, vilka av deras förhoppningar som har uppfyllts och vad som återstår att göra.

Hör de ungas röster i den nordiska paviljongen

I år ska den nordiska paviljongen vara en plattform där nordiska ungdomsorganisationer kan delta i debatter och dialoger på COP27. De intar scenen och sätter dagordningen på åtta evenemang i paviljongen och deltar i många fler. De utmanar de nordiska länderna att fasa ut olja och gas, stödja en internationell ekocidlag, formalisera ungas inflytande på klimatpolitiken och skärpa sin politik för biologisk mångfald.

Det är viktigt för oss som unga nordbor att närvara på COP27, eftersom det är där världens ledare träffas för att prata om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna.

Nadia Gullestrup Christensen, ordförande i det danska ungdomsklimatrådet

Vi delar mer information under de närmaste dagarna.