Det nordiske perspektivet på COP27

25.10.22 | Nyhet
people aurora cop27
Photographer
Oliver Dixon/Shutterstock/Ritzau Scanpix
FNs årlige klimaforhandlinger finner sted i Sharm El-Sheikh i Egypt fra 6. til 18. november. Det nordiske samarbeidet vil være til stede.

De nordiske landene har ambisiøse klimamål, og vi er overbevist om at vi kan oppnå mer ved å samarbeide. Derfor gikk vi sammen under FNs årlige klimaforhandlinger og klimatoppmøtet (COP) i 2015 for å etablere dialog og dele kunnskap om klimaløsninger og -utfordringer. Hvilke løsninger har vi? Og hvilke løsninger trenger vi fortsatt?

Det er ikke annerledes i år. Med mer enn 50 arrangementer dekker den nordiske paviljongen på COP27 et bredt spekter av temaer innenfor klimaendringer og -løsninger. Vi vil diskutere alt fra karbonbudsjetter til grønn energi, framtidsbyer, grønn gjenoppbygging etter krig, matsystemer, skogenes betydning, sammenhengen mellom klima og kjønn, rettferdig finansiering av grønn omstilling, tekniske løsninger, naturbaserte løsninger, tap og skader, og biologisk mangfold. Listen er lang, og dette er bare noen av temaene som skal opp til debatt.

For å knytte det hele sammen åpner vi paviljongen med et ungdomspanel som deler sine ønsker om resultatene av forhandlingene om FNs klimakonvensjon. På den siste forhandlingsdagen inviterer vi dem igjen for å reflektere over de faktiske resultatene fra COP27, hvilke håp som har blitt realisert, og hva som gjenstår å gjøre.

Hør unge menneskers stemmer på den nordiske paviljongen

I år skal den nordiske paviljongen være en plattform der nordiske ungdomsorganisasjoner kan delta i debatter og dialoger på COP27. De vil innta scenen og sette dagsordenen på åtte arrangementer i paviljongen, og delta i enda flere. De utfordrer de nordiske landene til å fase ut olje og gass, støtte en internasjonal økocidlov, formalisere ungdoms innflytelse på klimapolitikken og skjerpe landenes politikk for biologisk mangfold.

Det er viktig for oss som unge nordboere å være til stede på COP27, siden det er her verdens ledere møtes for å snakke om hvordan vi kan bekjempe klimaendringene.

Nadia Gullestrup Christensen, leder, Ungeklimarådet i Danmark

Vi deler mer informasjon de neste dagene.