Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Tunga frågor på Gränshinderrådets agenda under 2023

03.05.24 | Nyhet
Siv Friðleifsdóttir.

Siv Friðleifsdóttir, ordförande för Gränshinderrådet 2023.

Fotograf
Lisa Wikstrand / Norden.org

Siv Friðleifsdóttir var ordförande för Gränshinderrådet under 2023.

Nordiska Gränshinderrådet har under 2023 arbetat aktivt med 35 gränshinder, det vill säga hinder som hämmar den fria rörligheten i Norden. Sex gränshinder har avklarats, visar årsrapporten för 2023. Målet är att lösa fem till åtta gränshinder per år.

De konkreta hinder som har avklarats handlar bland annat om koncernbidrag över gränserna, beskattning av arbetstagare som fått uppdrag av bemanningsföretag i ett annat land och användning av dansk firmabil i Sverige. Ett av de sex gränshindren har avskrivits som olösbart.

Siv Friðleifsdóttir, ordförande för Gränshinderrådet under 2023, konstaterar att rådet har levererat i enlighet med målen. Hon betonar dock att det krävs samarbete av alla parter om gränshindren ska bli lösta och att de stora utmaningarna för ett integrerat Norden fortfarande inte är lösta.

Gränshinderrådet driver på för att få gränshinder lösta, men rådet kan inte självt lösa några hinder, det måste de enskilda ländernas beslutsfattare och myndigheter göra.

- Jag kan konstatera att vi – och våra nordiska regeringar – har levererat på vårt mandat. Vi har drivit på så att sex gränshinder blivit avklarade under året.  Men ensam är inte stark. Vi når resultat enbart om länderna har ett tydligt fokus på de nordiska frågorna och att det finns en politisk vilja att lösa problemen, säger Siv Friðleifsdóttir.

Fem stora teamområden

Vid sidan av de konkreta gränshindren arbetade Gränshinderrådet med fem stora temaområden under 2023. De är alla kopplade till större utmaningar för mobilitet och integration. Det handlar om digitaliseringsfrågor, erkännande av yrkeskvalifikationer, gränsregional statistik, folkbokföringssamarbete och skatterelaterade gränshinder.

Inom skatteområdet initierade Gränshinderrådet till exempel en rapport under 2023. Rapportens slutsats var att det nordiska skatteavtalet och andra skatteregler behöver förenklas om vi vill ha ökad mobilitet mellan våra länder, både vad gäller individer och företag och handel.

Skattefrågorna är fortsatt högt prioriterade i Gränshinderrådets arbete under 2024.

Förebygger hinder

Gränshinderrådet arbetar inte bara med att lösa gränshinder mellan de nordiska länderna, utan  också med att förebygga uppkomsten av nya gränshinder. Mycket av detta  arbete sker genom, och i samarbete med, Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna som dagligen hjälper nordbor och företag med frågor och utmaningar de stöter på när de verkar över gränserna. 

Dessutom har Gränshinderrådet en roll i att uppmärksamma regeringarna på mobilitetsproblem som uppstår i kristider. Under 2023 lämnade Gränshinderrådet därför ett remissvar på den svenska regeringens lagförslag om tillfälliga ID-kontroller vid gränserna, bland annat för att påtala avsaknaden av en gränsregional konsekvensanalys.

Fakta:

Gränshinderrådet är ett oberoende organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. 

Gränshinderrådets främsta uppgift är att vara pådrivare gentemot de nationella politiska och administrativa systemen i syfte att skapa förutsättningar för en integrerad region där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna. 

Arbetet är avgörande för att vi ska uppnå de nordiska statministrarnas Vision 2030 – att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region år 2030.