Danmark overtager stafetten for det nordiske samarbejde

28.10.14 | Nyhed
Helle Thorning-Schmidt og Carsten Hansen præsenterer Danmarks formandskabsprgram for 2015
Photographer
Samuel Enblom
Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis er overskrifterne på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Formandskabet for de nordiske regeringers samarbejdsorgan, Nordisk Ministerråd, går på skift mellem de fem medlemsstater og i 2015 er det Danmark, som sidder for bordenden. Det danske formandskabsprogram for 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne og blev præsenteret af Helle Thorning-Schmidt på Nordisk Råds Session i Stockholm 28. oktober under overværelse af de øvrige landes statsministre.

 Vækst

-Vækst er altafgørende, hvis vi vil bevare og udbygge Nordens position som foregangsregion, særlig når det gælder grønne løsninger, energi og klima. Derfor er vækst, jobskabelse og øget konkurrencekraft helt centralt i det danske formandskabsprogram, udtaler den danske minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen.

Helt konkret vil Danmark arbejde for udvikling af attraktive, smarte og bæredygtige byer, som Norden er kendt for. I 2015 vil formandskabet lancere en stor nordisk projektkonkurrence om nye løsninger for udvikling af attraktive og bæredygtige byrum. 

Danmark vil også fremlægge en nordisk handlingsplan for en ressourceeffektiv og bæredygtig nordisk mode- og tekstilproduktion.

Velfærd

Danmark vil styrke samarbejdet inden for udvalgte velfærdsområder og sikre, at Nordens fælles ressourcer og potentiale udnyttes til gavn for de nordiske borgere, eksempelvis gennem bedre videndeling om tiltag, der kan være med til at reducere ulighed i sundhed.

Værdier

I 2015 vil Danmark også arbejde for en bedre strategisk brug af det nordiske ”brand” for at styrke kendskabet til Norden og profilere regionen til gavn for såvel vækst og velfærd.

”Ny Nordisk mad” har været med til at sætte Norden på verdenskortet, og Danmark ønsker, at bygge videre på dette brand og satse mere på fælles nordiske indsatser på vækstmarkederne.

Arktis

Arktis indtager en stadig vigtigere placering på den nordiske dagsorden og på internationalt plan. Derfor vil det danske formandskab sammen med Grønland og Færøerne arbejde for at styrke det fælles nordisk/arktiske samarbejde om særligt klimaudfordringerne i Arktis.

Det danske formandskabsprogram kan læses her og de enkelte tiltag kan følges gennem året på www.norden2015.dk.