Danmark overtar stafettpinnen for det nordiske samarbeidet

28.10.14 | Nyhet
Helle Thorning-Schmidt og Carsten Hansen præsenterer Danmarks formandskabsprgram for 2015
Photographer
Samuel Enblom
Vekst, Velferd og Verdier samt Arktis er overskriftene på det danske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2015.

Formannskapet for de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan, Nordisk ministerråd, går på tur mellom de fem medlemsstatene, og i 2015 er det Danmark som sitter for bordenden. Det danske formannskapsprogrammet for 2015 er utarbeidet i tett samarbeid med Grønland og Færøyene og ble presentert av Helle Thorning-Schmidt på Nordisk råds sesjon i Stockholm 28. oktober med de øvrige landenes statsministre til stede.

 Vekst

– Vekst er fullstendig avgjørende hvis vi vil bevare og styrke Nordens posisjon som foregangsregion, særlig når det gjelder grønne løsninger, energi og klima. Derfor står vekst, jobbskaping og økt konkurransekraft helt sentralt i det danske formannskapsprogrammet, uttaler den danske ministeren for nordisk samarbeid, Carsten Hansen.

Helt konkret vil Danmark arbeide for å utvikle attraktive, smarte og bærekraftige byer, som Norden er kjent for. I 2015 vil formannskapet lansere en stor nordisk prosjektkonkurranse om nye løsninger for å utvikle attraktive og bærekraftige byrom. 

Danmark vil også legge fram en nordisk handlingsplan for en ressurseffektiv og bærekraftig nordisk mote- og tekstilproduksjon.

Velferd

Danmark vil styrke samarbeidet innenfor utvalgte velferdsområder og sikre at Nordens felles ressurser og potensial utnyttes til gagn for de nordiske borgerne, for eksempel gjennom bedre deling av kunnskap om tiltak som kan bidra til å redusere ulikhet i helse.

Verdier

I 2015 vil Danmark også arbeide for en bedre strategisk bruk av den nordiske "merkevaren" for å styrke kjennskapen til Norden og profilere regionen til gagn for både vekst og velferd.

"Ny nordisk mat" har vært med på å sette Norden på verdenskartet, og Danmark ønsker å bygge videre på denne merkevaren og satse mer på felles nordiske tiltak på vekstmarkedene.

Arktis

Arktis inntar en stadig viktigere plass på den nordiske dagsordenen og internasjonalt. Derfor vil det danske formannskapet sammen med Grønland og Færøyene arbeide for å styrke det felles nordisk/arktiske samarbeidet spesielt om klimautfordringene i Arktis.

Det danske formannskapsprogrammet kan leses her, og de enkelte tiltakene kan følges gjennom året på www.norden2015.dk.