Generalsekretæren

Generalsekretærens rolle og initiativretten Nordisk ministerråds generalsekretær utpekes av de nordiske regjeringene. Generalsekretærens rolle er å lede sekretariatets arbeid. Formannskapet og generalsekretærens arbeid foregår i henhold til retningslinjer som er utarbeidet av Nordisk samarbeidskomité (NSK), men generalsekretæren har i henhold til arbeidsordningen for Nordisk ministerråd rett og plikt til å legge fram de initiativene som anses for nødvendige for å utvikle samarbeidet. Dette kalles for initiativretten, og gjelder for hele sekretariatets arbeid. Sekretariatet har altså ikke bare en passiv rolle som praktisk samordner av vedtak fattet i ministerrådene og embetsmannskomiteene, men skal også selv komme med forslag og spille en aktiv rolle i å drive samarbeidet framover.

Information

Postadresse

Nordisk råd og Nordisk ministerråd | Nordens Hus | Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark

Contact
Telefon
+4560153062