Danmarks Præsidentskabsprogram for Nordisk Råd i 2021

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Fotograf
Charlotte de la Fuente
Vort fælles mål er at gøre Norden til ”verdens mest bæredygtige og integrerede region”. Men pandemien fik vore lande til at handle forskelligt og skabe hindringer og vanskeligheder for nordiske borgere, der arbejder, studerer, rejser og investerer i et andet nordisk land. Det gør kampen mod grænsehindringer endnu vigtigere.

Samtidig sker der en disintegration i Europa og den vestlige verden, der kalder på nordisk sammenhold og lederskab ligesom klimakrisen, den grønne omstilling og stormagtsrivaliseringen.

Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper er under hårdt pres i Europa – også blandt Nordens nærmeste naboer. Disse er grundprincipper i det nordiske samarbejde, ligesom FN’s verdensmål bør være en tydelig målsætning i vores arbejde. Pandemien har tydeliggjort behovet for en opfølgning på Könbergrapportens anbefalinger vedrørende bl.a. antibiotikaresistens.

Hver for sig er vi små. Tilsammen er vi stærke og betydningsfulde. Det gælder politisk og økonomisk såvel som kulturelt.