Framtíðarsýn um Norðurlönd þar sem sjálfsvíg þekkjast ekki

28.01.20 | Fréttir
Hav
Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org
Heilsufarslegar og félagslegar áskoranir Norðurlandabúa í áhættuhópum geta í versta falli leitt til sjálfsvíga. Velferðarnefnd Norðurlandsráðs vill breytingar þar á og hefur nú kynnt framtíðarsýn um Norðurlönd þar sem sjálfsvíg þekkjast ekki.

- Við búum á hamingjusamasta svæði heims en fjöldi fólks tekur samt sem áður eigið líf og fólk í áhættuhópum á erfitt uppdráttar. Velferðarnefnd Norðurlandaráðs vill bæta úr því, segir Bente Stein Mathisen, nefndarformaður, eftir fund velferðarnefndar Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn í dag.

Við eigum að læra af reynslu hvers annars á sviðum heilbrigðis- og félagsmála

Meðal þess sem velferðarnefndin hyggst gera er að standa fyrir viðburði í lok ársins 2020 þar sem ýmsir aðilar, meðal annars ráðgjafarstöðvar fyrir ungmenni, miðla þekkingu sinni og reynslu. Almennt vill nefndin:

  • Vinna að því að draga úr sjálfsvígum í hverju og einu norrænu landanna um 25 prósent fram til ársins 2025
  • Vinna að þeirri framtíðarsýn fyrir 2025 að sjálfsvíg á lestarteinum þekkist ekki
  • Vinna að þeirri sameiginlegu framtíðarsýn að sjálfsvíg þekkist ekki meðal neinna áhættuhópa

Hornsteinn í norrænu samstarfi er að norrænu löndin læri af reynslu hvers annars og það er líka höfuðatriði í skýrslunni Þekking sem nýtist sem Árni Páll Árnason, fyrrum félagsmálaráðherra Íslands, vann fyrir Norrænu ráðherranefndina. Velferðarnefndin styðst meðal annars við þessa sömu skýrslu í forgangsröðun aðgerða sinna á sviðum heilbrigðis- og félagsmála.

Við búum á hamingjusamasta svæði heims en fjöldi fólks tekur samt sem áður eigið líf og fólk í áhættuhópum á erfitt uppdráttar. Velferðarnefnd Norðurlandaráðs vill bæta úr því

Bente Stein Mathisen, formaður velferðarnefndar Norðurlandaráðs.

Margar orsakir – margir markhópar

Á hverjum degi taka 10 einstaklingar á Norðurlöndum eigið líf. Sem dæmi um stærð vandans má nefna að í Noregi falla sex sinnum fleiri fyrir eigin hendi heldur en látast í umferðarslysum. Á bak við hvert sjálfsvíg er einstök saga en yfir heildina litið eru eftirfarandi hópar í meiri hættu en aðrir: ungt fólk sem glímir við vanlíðan, einstaklingar með geðrænan vanda, aldraðir sem glíma við einmanaleika, þeir sem hafa orðið fyrir áföllum og fíkniefnaneytendur. Það að orsakirnar séu svo margbreytilegar veldur því að forvarnir gegn sjálfsvígum eru flóknar. Velferðarnefndin ætlar því að horfa til allra hópa fólks sem glímir við heilsufarslegan og félagslegan vanda.

Félagslega sjálfbær Norðurlönd

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum er skref í áttina að því að uppfylla framtíðarsýn fyrir árið 2030 um félagslega sjálfbær Norðurlönd: Saman ætlum við að stuðla að samfelldu svæði án aðgreiningar þar sem jafnrétti ríkir og sem byggist á sameiginlegum gildum og enn öflugri menningarsamskiptum og velferð.

Norræna velferðarnefndin<b> </b>fæst við norræna velferðarlíkanið. Við leitumst við að finna endingargóðar efnahagslausnir, sem eru jafnframt sjálfbærar. Nefndin lætur sig varða svið á borð við umönnun barna, ungmenna og eldri borgara, fatlanir ásamt áfengis- og fíkniefnamál. Á dagskrá nefndarinnar eru einnig jafnréttismál, réttindi borgaranna, lýðræði, mannréttindamál og barátta gegn glæpum. Samlögun, fólksflutningar og málefni flóttafólks heyra einnig undir velferðarnefndina ásamt húsnæðismálum og málefnum frumbyggja á Norðurlöndum.