Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Nordisk nul-vision for selvmord

28.01.20 | Nyhet
Hav
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Sundhedsmæssige og sociale udfordringer hos udsatte borgere i Norden kan i yderste konsekvens føre til selvmord. Det vil Nordisk Råds velfærdsudvalg ændre på og fremsætter nu en nordisk nulvision for selvmord.

- Vi lever i verdens lykkeligste region, men alligevel begår flere unge selvmord og udsatte mennesker mistrives. Det vil Nordisk Råds Velfærdsudvalg gøre op med, lyder det fra udvalgsformand Bente Stein Mathisen efter Nordisk Råds velfærdsudvalgs møde i dag i København.

Vi skal lære af hinanden på sundheds- og socialområdet

Konkret vil Nordisk Råds velfærdsudvalg skabe rammerne for videns- og erfaringsdeling i slutningen af 2020 – blandt andet med inddragelse af erfaringer fra ungdomsmodtagelser Overordnet vil udvalget:

  • Arbejde for at mindske selvmord i de nordiske lande med 25 procent i 2025
  • Arbejde for en nul-vision for togrelaterede selvmord i 2025
  • Arbejde for en fælles nul-vision for alle udsatte grupper

Pointen om at lære af hinanden er en hjørnesten i det nordiske samarbejde og også en hovedpointe i rapporten Viden der virker i praksis, lavet af den tidligere islandske socialminister Árni Páll Árnason - på bestilling af Nordisk Ministerråd. En rapport Nordisk velfærdsudvalget inddrager i deres arbejde med at retningsbestemme deres prioriteringer på sundheds- og socialområdet.

Vi lever i verdens lykkeligste region, men alligevel begår flere unge selvmord og udsatte mennesker mistrives. Det vil Nordisk Råds Velfærdsudvalg gøre op med

Bente Stein Mathisen, udvalgsformand i Nordisk Råds Velfærdsudvalg

Mange årsager – mange målgrupper

Hver dag er der 10 mennesker i Norden, der begår selvmord. Og fx i Norge er der seks gange så mange, der begår selvmord end personer som omkommer i trafikken. Hvert selvmord har sin egen historie, men groft grupperet er der tale om unge, der mistrives, personer med psykiske udfordringer, ensomme ældre, sorgramte og misbrugere. At årsagerne er så forskellige, vanskeliggør forebyggelsen. Derfor vil velfærdsudvalget også fokusere på flere målgrupper. Alle grupper af mennesker, der mistrives sundhedsmæssigt og socialt.

Et socialt bæredygtigt Norden

Arbejdet med at forebygge selvmord er en indsats, der bidrager til at opfylde Vision 2030 om et social bæredygtigt Norden: Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.    

Udvalget for Velfærd i Norden har fokus på den nordiske velfærdsmodel. Vi arbejder på at finde holdbare økonomiske løsninger, som også er bæredygtige. Udvalget beskæftiger sig med emner som omsorg for børn, unge og ældre, funktionshindringer samt alkohol, narkotika og misbrugsspørgsmål. Også emner som ligestilling, borgerrettigheder, demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af kriminalitet er på agendaen. Integration, migration og flygtninge hører ligeledes under dette udvalg sammen med boligpolitik og oprindelige folks vilkår i Norden.