Guide: studere i Norge

Studenter
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Vil du studere i Norge? Her kan du lese mer om hvordan du søker på høyere utdanning i Norge, godkjenning av utdanning fra et annet land, rett til utdanningsstøtte, studentboliger, helsetjenester for studenter, og annet som er relevant for deg som skal studere i Norge. 

Kan du studere i Norge?

De nordiske landene har inngått en overenskomst om lik adgang til høyere utdanning. Det betyr at du kan søke om opptak til høyere utdanning i Norge dersom du har fullført en videregående utdanning fra et annet nordisk land som kvalifiserer til dette, og oppfyller de øvrige kravene som gjelder for den utdanningen du ønsker å ta.

Hvordan blir du tatt opp ved en høyere utdanning i Norge?

Som hovedregel søker du om opptak til høyere utdanning i Norge hos Samordna Opptak. Når du tas opp på en høyere utdanning i Norge, vil karakterene dine fra videregående skole (skolepoeng) og eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng regnes ut. 

Skolepoeng er den poengsummen du har før Samordna opptak har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med. 

Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Her følger det en beskrivelse av hvordan du søker om opptak til ulike utdanningsnivåer i Norge.

Opptak til en bachelorgrad

Dersom du skal søke om opptak til en bachelorutdanning i Norge, må du først og fremst sette deg inn i hvilke opptakskrav utdanningen har. Mange utdanninger krever bare at man har generell studiekompetanse (GENS) fra videregående skole, mens noen krever at du har bestemte fag fra videregående skole og andre har også opptaksprøve.

Hos Samordna opptak finner du en oversikt over utdanningene og ulike fagkrav. Samordna opptak har i tillegg oversikt over hvilke utenlandske videregående utdanninger som gir generell studiekompetanse i Norge.

Du søker om opptak til en bachelorgrad på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen er som regel 15.april, men enkelte utdanninger har søknadsfrist 1.mars.

 

Opptak til et årstudium

Et årsstudium passer for deg som ikke har planer om å ta en hel grad, men ønsker å studere noe i ett år.

Noen årsstudier kan omgjøres til første år i en bachelorgrad eller fungerer som opptak til et profesjonsstudium.

Dersom du ønsker å søke opptak på et årsstudium, må du sette deg inn i hvilke opptakskrav studiet har. Du finner en oversikt over opptakskrav på Samordna opptak, og der søker du også på utdanningene.

Opptak til et profesjonsstudium

Noen høyere utdanninger kalles profesjonsstudium. Disse er som regel femårige og fører til et bestemt yrke. Den største forskjellen mellom et vanlig studieløp og profesjonsstudium, er at du ved et vanlig studieløp gjerne tar en bachelor først, før du eventuelt tar en master. Når du går på et profesjonsstudium, så følger en fastlagte fagplaner over flere år innenfor et bestemt fagområde.

Eksempler på profesjonsstudier er psykologi, ingeniør, lege (medisin)  og tannlege (odontologi). 

Dersom du ønsker å søke opptak til et profesjonsstudium, må du sette deg inn i hvilke opptakskrav studiet har. Du finner en oversikt over opptakskrav på Samordna opptak, og der søker du også på utdanningene.

Opptak til en mastergrad

En masterutdanning er en fordypning innen et fagområde og bygger på en bachelorgrad. For å kunne søke om opptak til en mastergrad i Norge, må du derfor ha fullført en relevant bachelorgrad som gjør at du kvalifiserer til opptak.

Du finner informasjon om masterprogrammer på de ulike studiestedenes nettsider. Du søker om opptak til master via studiestedets Søknadswebportal.

Muligheter for utvekslingsopphold i Norge

Dersom du er student i et annet nordisk land, kan du undersøke om hvorvidt ditt studiested tilbyr utveksling til Norge. Norske universitet og høgskoler har nemlig ofte egne avtaler med institusjoner i utlandet. Det finnes også utvekslings-støtteordninger som Erasmus+ og Nordplus.

Kan du få utdanningsstøtte, og hvordan finansierer du studier i Norge?

Offentlig høyere utdanning er gratis i Norge, men du trenger penger til studiemateriell, semesteravgift, samt bo- og levekostnader. Som regel kan du søke om utdanningsstøtte fra det landet der du er statsborger. Undersøk derfor med myndighetene i ditt land om hvorvidt de støtter den utdanningen du ønsker å ta i Norge.

Mange studenter i Norge skaffer seg også en deltidsjobb for å kunne betale regningene sine. Når du jobber i Norge skal du betale skatt dersom du tjener mer enn frikortgrensen som i 2023 er på 70 000 kroner.

Kan du bruke din norske utdanning i utlandet?

For å kunne utøve noen yrker, må du ha spesiell godkjenning eller autorisasjon. Du bør derfor sjekke at det du velger å studere i Norge kan bli godkjent for å jobbe i hjemlandet eller der du ønsker å søke jobber etter at du er ferdig utdannet.

Skal du folkeregistrere deg når du skal studere i Norge?

Nordiske statsborgere som oppholder seg kortere enn seks måneder i Norge, skal ikke melde flytting og folkeregistreres i Norge. Hvis du skal bo lenger enn seks måneder i Norge, skal du melde flytting til og bli folkeregistrert i Norge.

Trenger du noen forsikringer når du studerer i Norge?

Det er ingen forsikringer du er nødt til å ha mens du studerer i Norge, men det kan være lurt å ha en reiseforsikring og eventuelt innbo eller skadeforsikring for boligen din.

Finnes det studentrabatter i Norge?

Som student i Norge vil du få et studentbevis som gir rabatter på kollektivtransport, kan gi billigere abonnementer, rabatt i noen butikker og andre gode tilbud. Ta kontakt med Studentsamskipnaden ved studiestedet ditt for å forhøre deg mer om studentrabatter der.

Hvordan søker du om studentbolig eller finner annen bolig i Norge?

Som student i Norge kan du finne bolig enten gjennom det private leiemarkedet eller gjennom en såkalt studentsamskipnad. Studentsamskipnadene disponerer boliger som er forbeholdt studenter. Studentboligene ligger ofte nær studiestedet, og er billigere enn boliger på det private leiemarkedet.

Hvor skal du være medlem av trygdeordningene når du studerer i Norge?

Du er medlem i den norske folketrygden hvis du er folkeregistrert bosatt i Norge. Når du skal studere kortere enn et år i Norge, blir du som hovedregel ikke medlem i folketrygden. Hvis du ikke er medlem har du likevel rett til dekning av medisinske utgifter etter folketrygdloven og du trenger ikke å dokumentere denne retten med helsetrygdekort. Ta kontakt med Arbeids- og velferdsetaten, NAV, dersom du har spørsmål om trygderettigheter i Norge.

Hva gjør du om du blir syk mens du studerer i Norge?

Om du ikke er folkeregistrert bosatt i Norge, men blir akutt syk eller skadet, har du rett til å motta hjelp fra legevakt eller tilsvarende der du bor. Du vil ikke ha rett til fastlege i Norge eller oppfølging ved kronisk sykdom og i spesialisthelsetjenesten. Hvis du har rett til å få Europeisk helsetrygdekort (EHIC) fra bostedslandet ditt, bør du ha dette med deg når du skal studere i Norge.

Dersom du er folkeregistrert bosatt i Norge, har du rett til å motta helsetjenester og ha fastlege i Norge. Som internasjonal student har du også mulighet til å ta i bruk helse- og mestringstjenester til din lokale studentsamskipnad. Alle universiteter- og høyskoler og de fleste fagskolene i Norge er tilknyttet en studentsamskipnad. Alle studentsamskipnadene tilbyr en form for lavterskel helsetjeneste. De fleste har også et samarbeid med kommunen. Eksempel på tjenester som tilbys er livsmestringskurs, psykolog- og samtaletilbud, tannlege og helse. Du finner utfyllende informasjon om hva din studentsamskipnad tilbyr på deres nettsider.

Hvem kan du ta kontakt med dersom du lurer på mer?

Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen der du ønsker å studere, eller studentsamskipnaden som hører til utdanningsstedet. Du kan ta kontakt med Samordna opptak dersom du har spesifikke spørsmål om opptak, poengberegning og opptakskrav osv.

I guidene under svaret kan du lese mer om hva du må huske på når du skal flytte fra et annet nordisk land. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.