E-legitimation i Norge

Kvinne med telefon og PC
Photographer
Photo by Firmbee.com on Unsplash
En e-legitimation, också kallad eID, är en elektronisk id-handling som du kan använda när du ska kommunicera med den offentliga sektorn i Norge samt för att legitimera dig i internetbanken och när du handlar på nätet. En e-legitimation är viktig för att bekräfta att du är den du utger dig för att vara. Det finns olika typer av e-legitimationer i Norge.

Vad kan du använda en norsk e-legitimation till?

Norska e-legitimationer öppnar dörrar till olika digitala tjänster:

  • Offentliga tjänster: Du kan logga in på myndigheters webbplatser och bland annat göra adressändring, skicka in din självdeklaration, se dina recept och patientjournaler. 
  • Banktjänster: Du kan bland annat logga in på ditt bankkonto, göra överföringar, kontrollera saldo och ansöka om lån. 
  • Elektronisk underskrift: Du kan underteckna digitala dokument och kontrakt på nätet.
  • Handel och tjänster: Du kan handla på nätet och logga in säkert på olika tjänster.

Vilka typer av e-legitimationer finns det i Norge?

E-legitimationer erbjuds av olika leverantörer i Norge. BankID, Buypass ID och Commfides är de tre leverantörerna av e-legitimationer som har en hög säkerhetsnivå.

MinID erbjuds av staten och kan användas för säker inloggning, men den har inte samma höga säkerhetsnivå som BankID, Bypass ID och Commfides.

Vem kan få och hur får man en norsk e-legitimation?

Du kan få en norsk e-legitimation om 

  • du har ett norskt personnummer eller d-nummer
  • du uppfyller legitimationskraven. 

Första gången en e-legitimation utfärdas måste du infinna dig personligen och visa upp en giltig legitimation. I praktiken utförs id-kontrollen genom en tjänst från Posten, på ett bankkontor eller via arbetsplatsen.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Besök de olika leverantörernas webbplatser för mer information om norska e-legitimationer och hur du skaffar dig en eller läs mer hos ID-porten. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.