Bostøtte i Norge

Bostøtte i Norge
Her kan du lese om mulighetene for å få bostøtte i Norge.

I Norge er det slik at man generelt må finansiere bolig selv. Men dersom man har lav inntekt og høye boutgifter, kan man i visse tilfeller motta bostøtte.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtten skal hjelpe personer som har lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller bli boende i en trygg og god bolig.

Har du rett til bostøtte?

For å ha rett til bostøtte må du oppfylle en rekke kriterier som det å være over 18 år, ikke være i førstegangstjeneste eller student. For sistnevnte gjelder imidlertid noen unntak.

Boligen du søker bostøtte til må være en selvstendig bolig med egen inngang, og med eget bad/toalett. Den må ha kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget overstiger en øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Brutto månedlig inntekter for alle over 18 år i husstanden brukes i beregningen. 

Hvordan søker du?

Du kan søke om bostøtte elektronisk via Husbankens nettsider. Du må ha elektronisk ID. Dersom du ikke kan søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende til kommunen (i Oslo til bydelen). Du kan ikke sende skjemaet på e-post.  Bostøttekontoret er som regel på boligkontoret, servicekontoret eller NAV i kommunen. 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med Husbanken for spørsmål om bostøtte i Norge.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.