Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Far og datter

Underhållsbidrag i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Köp av varor och tjänster i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytta från Norge till utlandet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.