Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Menn flytter

Flytta till Norge

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Dødsfall og arv i Norge

Dödsfall och arv i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.