Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Førerkort i Norge

Körkort i Norge

Dødsfall og arv i Norge

Dödsfall och arv i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Köp av varor och tjänster i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytta från Norge till ett annat nordiskt land

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.