Bankkonto på Åland

Bank i Norge
Her kan du lese om å åpne bankkonto på Åland og hva slags legitimasjon som trengs, samt informasjon om mulighet for å få bankkort og banklån.

På Åland betaler du med euro, men du kan også betale med svenske kroner og kredittkort. Du finner generelle regler på siden Bankkonto i Finland.

Hva slags legitimasjon godkjenner bankene på Åland?

Bankene kontrollerer alltid identiteten din. Det innebærer at du må ha med legitimasjon som banken godkjenner. Noen banker godkjenner det nordiske førerkortet ditt som legitimasjon, men bare for andre saker, ikke for å åpne konto. Ålandsbanken godkjenner bare finske førerkort som legitimasjon for andre saker. Undersøk med bankene hva som gjelder. Andelsbanken og Nordea har sider der de gjør rede for gyldig legitimasjon. Det gjelder også dokumenter som er utstedt av utenlandske myndigheter. 

Åpne bankkonto

Hvis du er lovlig bosatt i et EU-land, har du rett til å åpne en betalingskonto hos en bank. En betalingskonto er en konto der du kan sette inn penger, overføre penger og ta ut penger. Det er en vanlig konto som du kan få innbetalt lønn til. (Du også få betalingskort knyttet til kontoen.)

En bank kan ikke avvise din søknad om konto bare fordi du ikke bor i landet. Retten gjelder alle typer kontoer, for eksempel sparekontoer. Hvis du vil bruke bankkontoen din på nettet, trenger du finsk personnummer. Personnummeret får du hos magistraten på Åland. På Åland finnes følgende banker med besøksfilialer:

Kan banken nekte meg å åpne konto?

Banken kan nekte deg å åpne konto hvis du bryter EUs regler om hvitvasking og finansiering av terrorisme. I noen EU-land kan du nektes å åpne grunnleggende betalingskonto hvis du allerede har en lignende konto hos en annen bank i samme land. Hvis du søker om bankkonto i et annet land enn der du bor, kan banken i enkelte tilfeller be deg dokumentere at du har en reell grunn for å åpne konto. En grunn kan for eksempel være at du bor i ett land, men jobber i et annet.

Betalingskort og lån

Bankene bestemmer selv om de vil utstede betalingskort og innvilge lån. Det anbefales å henvende seg til sin vanlige bank for å få oversikt over mulighetene og tilbudene som finnes. Bankene har ikke mulighet for å gjøre kredittvurderinger på tvers av de nordiske landenes grenser.

Forbrukertilsynet (Konsumenttvistenämnden) kan gi en generell anbefaling om løsning i en tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål til forbrukerrådgivningen, kan du kontakte Ålands ombudsmannamyndighet

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.