Foreningene Nordens Forbund (FNF)

Foreningene NORDENs Forbund (FNF) tilrettelegger samarbeidet mellom Foreningene NORDEN i de 5 nordiske landene og på Færøyene, Grønland og Åland.

Informasjon

Postadresse

Foreningerne Nordens Forbund
Snaregade 10A
1205 København K

Kontakt
Telefon
+45 53 63 95 92

Innhold