Lederne for Færøyene, Grønland og Åland

Representanter for landstyret på Færøyene og Grønland, samt for Ålands landskapsstyre deltar i Nordisk ministerråds arbeid. Ålandsdokumentet, som ble vedtatt i september 2007, har styrket Færøyenes, Grønlands og Ålands deltakelse i det nordiske samarbeidet

Content

    Persons