Nordiska rådet lyfter jämställdhet och demokrati

01.03.19 | Nyhet
Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Sara Johannessen

Nordiska rådets temasession äger rum i Köpenhamn 8-9 april. På bild vice president Gunilla Carlsson.

Jämställdhet står i fokus då Nordiska rådet möts till Temasession i Köpenhamn den 8-9 april. Också fredsmäkling och vårens EU-parlamentsval avhandlas under de två mötesdagarna.

Sessionens temadebatt om jämställdhet äger rum under den andra mötesdagen och förs under rubriken Jämställdhet – en förutsättning för demokrati. Också de nordiska samarbetsministrarna och jämställdhetsministrarna är inbjudna till debatten.

Jämställdhet och demokrati är prioriterade områden i Nordiska rådet under 2019 då Sverige innehar presidentskapet.

Sessionen inleds den 8 april med en rad möten, där bland andra Nordiska rådets partigrupper, presidium och utskott sammanträder. Andra dagen kulminerar med jämställdhetsdebatten, där hela Nordiska rådet deltar. Under sessionen behandlas också flera så kallade medlemsförslag, som lämnats in av Nordiska rådets medlemmar.

I samband med sessionen arrangeras också två sidoevenemang. Måndagen den 8 april kl. 15-17 blir det nordisk valdebatt inför EU-parlamentsvalet och den 9 april ordnas ett seminarium om nordiska insatser som fredsmäklare. EU-debatten streamas direkt på nätet och detsamma gäller temadebatten den 9 april kl. 11.05-12.05.

Sessionen öppen för journalister

Journalister som är intresserade av att bevaka temasessionen eller sidoevenemangen kan anmäla sig till Nordiska rådets kommunikationsrådgivare Matts Lindqvist per mejl matlin@norden.org eller via mobil +45 29 69 29 05.

Nordiska rådet är det officiella parlamentariska organet för det nordiska samarbetet. Rådet bildades 1952 och består av 87 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Nordiska rådet samlas fyra gånger om året.