Åländsk arbetslöshetsersättning

Åländsk arbetslöshetserättning
Photographer
Johannes Jansson
På denna sida hittar du information om hur du skall ansöka om arbetslöshetsersättning, villkoren för arbetslöshetsersättning, samt blanketter för ansökningar relaterade till arbetslöshetsersättningen.

På Åland är det AMS ( Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) som är den myndighet som ansvarar för arbetslöshetsersättningar.

Arbetslöshetsersättning

På deras lättlästa och utmärkta sida om Arbetslöshetsförmåner, hittar du lätt information om hur du ansöker om arbetslöshetsersättning, villkoret för arbetslöshetsersättning, beloppen för arbetslöshetsersättningen, grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning, arbetsmarknadsstöd, max sjukdagpenning, mina rättigheter och skyldigheter som sökande, om arbetslöshetskassornas samorganisation(TYj) samt direktlänkar till diverse ansökningsblanketter.

Söker du jobb på Åland med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land?

Om du får arbetslöshetsersättning i ett annat nordiskt land kan du med vissa villkor söka arbete på Åland. Du kan läsa om villkoren och allt om detta på sidan om att söka jobb på Åland:

Information om arbetslöshetsersättning i de andra nordiska länderna

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om arbetslöshetsersättning på Åland, kan du kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.