Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Sundhedsvæsen i Sverige

Helsevesenet i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Svenske barselsdagpenge

Svenske foreldrepenger

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Søke om å føde i Sverige eller i utlandet

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.