Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Videregående opplæring i Norge

Gymnasieutbildning i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Norskt studiestöd

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.